Sabiedrība: Labākā prakse

Pētījums Ārnas pašvaldības plānošanai
Vai ir nepieciešamas lielākas atklātas platības atpūtai?
Vai ir nepieciešamas lielākas atklātas platības atpūtai?

Vides aizsardzības nolūkos pašvaldībām ir ieteicams regulāri veikt stratēģiskus pētījumus par vietējās zemes izmantošanas plānojumu. Ja reizi 5–10 gados tiek veiktas konsultācijas ar iedzīvotājiem par ilgāka termiņa vai augstākas institūcijas noteiktiem principiem, atsevišķu būvdarbu pieteikumu izskatīšanai būs nepieciešams mazāk laika. Atkārtoti pētījumi arī demonstrē iedzīvotāju vajadzību izmaiņas laika gaitā.

Regulāras konsultācijas arī atbilst Agenda 21 rekomendācijām. Iedzīvotāji var apspriest ne tikai mājokļa un uzņēmējdarbības attīstīšanas jautājumus, bet arī paust savu viedokli par tādām tēmām kā nodarbinātība, transports, izglītība un citi sabiedriskie pakalpojumi, kā arī apkārtējā vide. Visu sniegto atbilžu iekļaušana pašvaldību plānos ir demokrātiska rīcība.

Ārnas reģionā aug savvaļas plūmes un ir daudz tīreļu biotopu
Ārnas reģionā aug savvaļas plūmes un ir daudz tīreļu biotopu

Šā portāla partneri palīdzēja īstenot pirmo pilna apmēra māju īpašnieku viedokļu aptauju Ārnas pašvaldībā kopš 2002. gada. [applicationtitle] mērķis ir ar portāla starpniecību padarīt aptaujā izmantoto tehnoloģiju viegli pieejamu visām Eiropas pašvaldībām, lai uzlabotu vietējā līmeņa demokrātiju un iedzīvotāju dzīves un atpūtas iespējas.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips