Vākšana

Vai gailenes ir Eiropas iecienītākās sēnes?
Vai gailenes ir Eiropas iecienītākās sēnes?

Cilvēki ir cēlušies no sugām, kas pārsvarā barojās ar savāktajiem augiem un nelieliem dzīvniekiem, izņemot gadījumus, kad apstākļi pieļāva pārdrošākas medības un zveju. Apmēram puse no Naturalliance nesen aptaujātajām lauku mājsaimniecībām vāca savvaļas veltes. Tomēr vidējie izdevumi šai nodarbei bija mazāk nekā 30 eiro gadā, un ļoti nedaudzas mājsaimniecības tērēja vairāk par 100 eiro gadā. Tādējādi šī lielā grupa var būt caurmērā vislielākie ieguvēji, bet kā indivīdi no visiem tiem, kas gūst labumu no dabas, tērē vismazāk. Tas rada sociāli ekoloģisku traģēdiju. No vienas puses, ir domājams, ka savvaļas ziedu, augļu, riekstu, sēņu vai malkas vākšana kopā ar ģimenēm ir radījusi interesi par dabu lielākam skaitam Eiropas bērnu nekā jebkāds cits paņēmiens. No otras puses, zemes īpašnieki neko negūst no tā, ka citi izmanto viņu zemi šādā veidā, un tāpēc viņiem nav motivācijas uzturēt resursus. Liela daļa no šīs grupas tēriņiem, visticamāk, ir degvielas izdevumi, dodoties uz attālākām vietām, lai piekļūtu resursiem, kas vēl ir saglabājušies!

Viens no vissvarīgākajiem Naturalliance mērķiem ir palīdzēt dabas resursu vācējiem uzlabot vietējos dabas resursus. Kā vislabāk atjaunot savvaļas ziedu audzes, ieviest sēnes jaunās teritorijās vai pārliecināt zemes īpašniekus audzēt uz savas zemes savvaļas augļus? Ar Jūsu palīdzību un zinātnes atklājumiem (piemēram, to, ka sēnes bieži ir labvēlīgas jauniestādītiem kokiem), mēs vēlamies pakāpeniski izveidot plaša mēroga norādījumus par šiem un daudziem citiem jautājumiem. Naturalliance arī sadarbojas ar Eiropas Padomi, strādājot pie Bernes konvencijas sadaļas par sēņu vākšanu un citu bioloģisko daudzveidību.

LABĀKĀ PRAKSE. Eksperimentāls projekts Danubes deltā Rumānijā.

RAŽOŠANA. Naturalliance piedāvās Jums saites uz organizāciju, kas specializējas savvaļas floras un faunas atjaunošanā un ilgtspējīgā to produkcijas izmantošanā, mājas lapām.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Naturalliance mērķis ir atbalstīt grupas, kas var palīdzēt vācējiem, piemēram, atpazīt garšīgās sēņu sugas un izvairīties no indīgajām.

KARŠU VEIDOŠANA. Detalizēta esošo sugu karšu veidošana var tikt apvienota ar modeļiem, kas prognozē potenciālās sugas, kam nepieciešama atjaunošana. Atjaunošanas procesā varētu iesaistīt daudzus ieinteresētus lauku iedzīvotājus, izmantojot karšu veidošanas rīku kā pamatu ideju apmaiņai.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs varētu Jums palīdzēt:
• Atklāt, kā savvaļas sugu atjaunošana var nest ieguvumu zemes īpašniekiem un sabiedrībai kopumā;
• Dalīties pieredzē un gūt zināšanas no citiem;
• Zināt, kas ir ēdams, kas nav, un kas ir aizsargājams;
• Salīdzināt esošo situāciju ar iespējamo pēc atjaunošanas.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat mums darīt zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips