Sabiedrība

Sabiedrības attēla apraksts
Sabiedrības attēla apraksts

Ja demokrātiskas valdības nerisina jautājumus vienprātīgi, tās var ciest neveiksmi vēlēšanās. Tāpēc valdībām ir nepieciešama pilsoņu izpratne un atbalsts, kad tās pieņem ilgtermiņa politikas lēmumus attiecībā uz apkārtējo vidi. Arī pašiem pilsoņiem ir nepieciešama laba izpratne par saviem lēmumiem attiecībā uz vidi. Lauku vides pārvaldītāji ir ne tikai zemnieki, mednieki vai rezervātu uzraugi, bet arī dārznieki un tie, kas kopj ceļmalas un koplietošanas teritorijas, kas bieži pieder pašvaldībai.

Lai saglabātu un atjaunotu dabas bagātības, visām šīm interesēm ir jābūt saistītām, jo dažas sugas apdzīvo daudz plašāku teritoriju nekā vienu dārzu vai pat vienu saimniecību. Šāda saikne var būt arī ekonomiski izdevīga, ja reģiona ziemeļu daļā esoša rezervāta apmeklētāji izmanto dienvidos esošos viesu namus un veikalus. Naturalliance vēlas izveidot sistēmu, kas apvieno informāciju veselu administratīvo reģionu ietvaros un arī ārpus tiem, lai ikviens varētu izbaudīt dabas bagātības.

LABĀKĀ PRAKSE. Eksperimentāls pētījums Lielbritānijas dienvidos atklāj, kā tika ievākti dati šīs Naturalliance vietnes izveidei pašvaldību plānošanas un neviennozīmīgo sugu pārvaldības projekta ietvaros.

RAŽOŠANA. Mūsu mērķis ir piedāvāt Jums saites uz vislabākajām vietnēm, kas satur informāciju un idejas vietējo iedzīvotāju motivēšanai, lai palīdzētu Jums un Jūsu darbiniekiem pārvaldīt vietējo vidi.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Savvaļas sugas var radīt izmaksas, bet arī priekšrocības, tāpēc mēs sniedzam pragmatiskas pārvaldības ieteikumus, lai riskus pārvērstu iespējās.

KARŠU VEIDOŠANA. Mūsu gala mērķis ir sakārtot vietējās zināšanas digitālās karšu sistēmās, ko lietot būtu tikpat vienkārši kā, piemēram, teksta redaktoru. Tas varētu Jums palīdzēt pieņemt lēmumus un vietējiem iedzīvotājiem izprast Jūsu nostāju. Iesākumam tiek piedāvāts vienkāršs karšu veidošanas rīks un ieteikumi projektiem, kas to izmanto.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs varētu Jums palīdzēt:

• Pārvaldīt pašvaldības teritorijas gadalaikos, kad dabas resursi tiek vismazāk apdraudēti;
• Mazināt interešu konfliktus, izmantojot citur gūto pieredzi;
• Nodrošināt ieņēmumus un darbavietas vietējiem iedzīvotājiem, uzlabojot vietējos dabas resursus;
• Gūt vietējo iedzīvotāju atbalstu, pilnveidojot veselīgas atpūtas iespējas.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat mums darīt zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips