Zinātne: Labākā prakse

Eiropas Ilgtspējīgas izmantošanas speciālistu grupas izstrādātie projekti

Zinātne spēj aizsargāt dabas resursus daudzos veidos. Pētījumi var atklāt dabas vērtības, kas var motivēt tās aizsardzību. Pētījumi var arī palīdzēt pārvērst motivāciju praktiskos aizsardzības pasākumos. IUCN (Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības) Eiropas Ilgtspējīgās izmantošanas speciālistu grupas dalībnieki ir izstrādājuši šādus projektus Naturalliance vajadzībām.

Novērotie brieži (pa kreisi) un biotopi (pa labi), ko izveidojuši Lielbritānijas reģiona iedzīvotāji.
Novērotie brieži (pa kreisi) un biotopi (pa labi), ko izveidojuši Lielbritānijas reģiona iedzīvotāji.

Šajos projektos ar Eiropas Komisijas atbalstu sadarbojās zinātnieki no daudzām valstīm. Vienā no projektiem tika atklāts, ka katru gadu vairāk nekā 30 miljoni cilvēku Eiropā, kas piedalās ar dabas resursiem saistītās aktivitātēs, izdod vairāk nekā 40 miljardus eiro zvejai, medībām un putnu vērošanai. Cits projekts atklāja, ka vēl lielāks skaits lauku iedzīvotāju vāc savvaļas augus, izmanto laukus fiziskām aktivitātēm vai dzīvnieku barošanai, lai tos vērotu mājās (skatiet zemāk esošo saiti uz Tematu lappusi). Situāciju izpēte liecina, ka šādiem cilvēkiem ir liela motivācija vērot sugas un veidot vietējo biotopu kartes. Bez tam tajās valstīs, kuru administrācija veica visvairāk pētījumu kaitīgas ietekmes uz apkārtējo vidi novēršanai, pārsvarā bija vērojama visrūpīgākā attieksme pret dabas resursiem no lauku administrācijas puses.

Naturalliance sniegs atbalstu lēmumiem, kas ietekmē dabas resursus, un sabiedrības zinātnei, kas dokumentē šādu lēmumu rezultātus. Ar laiku informācijas apmaiņa galvenokārt notiks ar karšu veidošanu. Tāpēc iesākumam mēs vēlamies piedāvāt karšu veidošanas rīku un saites Lauksaimniecības, Makšķerēšanas, Rezervātu, Valdības un Sabiedrības Iespēju lappusēs uz 10 modeļiem, ko var izmantot vadītāji bez zinātnieku izglītības. Mēs vēlamies piedāvāt vairāk modeļu, ko var izmantot jebkurš lietotājs. Ar laiku var būt izmantojami Zinātnes Iespēju lappusē minētie. Lūdzu, palīdziet pievienot TESS datu bāzei citus modeļus. Zemāk ir atrodamas saites uz to un uz citām iedvesmojošām sabiedrības zinātnes lappusēm.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips