Temati

Kreisajā malā uzskaitītie temati ir svarīgas lauku zemes un sugu pārvaldības un izmantošanas nozares. Nesen pievienotās vai pārskatītās tēmas ir saraksta augšā. Īpaši svarīga ir jauna iniciatīva kopienām. Lūdzu, spiediet uz temata, lai uzzinātu par to vairāk.

Ražošanai un nodarbinātībai mums ir nepieciešama lauksaimniecība un mežkopība, dārzniecība un akvakultūra. Astoņu kultūras un atpūtas aktivitāšu popularitāti demonstrē mājsaimniecību aktivitāte lauku apvidos, kas pētījuma nolūkiem tika atlasītas Igaunijā, Grieķijā, Ungārijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Turcijā un Lielbritānijā. Ilgtermiņa zemes un sugu ilgtspējības plānošanā nozīme ir arī valdībai gan zemākajā, gan augstākajā līmenī. Naturalliance vēlas palīdzēt visām šīm ieinteresētajām pusēm dalīties informācijā, kas palīdz uzturēt dabas resursus.

Fiziskās aktivitātes
Dārzkopība
Dabas velšu vākšana
Savvaļas dzīvnieku barošana
Ekskursijas dabā
Makšķerēšana
Medniecība
Izjādes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20%
40%
60%
80%
 
 
Mājsaimniecību iecienītākie atpūtas pie dabas veidi (vidējie rādītāji lauku kopienām katrā no astoņām Eiropas valstīm).

Pie katra temata ir skaidrojums par to, kā var saudzēt un atjaunot dabas resursus, izmantojot tos, kā arī par informāciju, ko Jūs vēlētos saņemt no Naturalliance. Izvēloties tematu, Jūs varēsiet aplūkot dokumentus un saites uz valsts mēroga un starptautiskiem avotiem par šādām tēmām:

  • Labākā prakse
  • Labas idejas
  • Modeļi

Ar Jūsu palīdzību Naturalliance tos papildinās, lai aizvien efektīvāk aptvertu pēc iespējas vairāk tematu.

atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips