Valdība

Modernās pasaules valdības ir tikpat atkarīgas no iedzīvotājiem, kā no to līderiem
Modernās pasaules valdības ir tikpat atkarīgas no iedzīvotājiem, kā no to līderiem

Mūsdienās valdībām ir daudz pienākumu, to skaitā drošības, nodarbinātības, enerģijas, veselības, mājokļa, transporta un izglītības regulēšana. Pienākumi ir saistīti ar dabisko vidi, jo iedzīvotājiem ir nepieciešami daudzi dabisko sistēmu resursi: pārtika, tīrs gaiss un ūdens, zemes stabilitāte, minimāli plūdi, mežu ugunsgrēki, kaitēkļi un slimības. Turklāt, ja arī ar zemes apstrādi nodarbojas salīdzinoši neliels skaits cilvēku, tad ievērojami lielāks izmanto tās piedāvātās garīgās un fiziskās atpūtas iespējas. Tas rada vēl vienu interešu atzaru.

Lai sabalansētu atšķirīgās iedzīvotāju prasības, ir vajadzīga prasmīga valdība. Noteikumi, nodokļi un subsīdijas ietekmē procesu norisi, taču ne vienmēr sniedz vēlamo rezultātu. Valdības ir ieguldījušas daudz līdzekļu dabas sistēmu izpētē, bet tas nav devis skaidru, visaptverošu skatījumu uz iedzīvotāju un apkārtējās vides pārvaldīšanu.

Naturalliance organizācijas balstās uz ekoloģijas un pārvaldības pētījumiem. Ir uzkrāta liela pieredze, kas, piemēram, liecina, ka dabas aizsardzība un ilgtspējīga bioloģiskās daudzveidības izmantošana ir vissekmīgākā tur, kur ir viszinošākā vadība un visadaptīvākā pārvaldība. Tagad mēs vēlamies izveidot sistēmu, kas var apkopot visas zināšanas un sniegt norādījumus par adaptīvu vadību vietējā līmenī un adaptīvu pārvaldību valdības izpildījumā.

LABĀKĀ PRAKSE. Bernes konvencija satur daudz ieteikumu par dabas resursu saudzēšanu ar medību un zvejas atpūtas vajadzībām palīdzību, un tiek gatavoti arī ieteikumi par dabas produktu vākšanu. Šos dokumentus izstrādāja Naturalliance dalībniekorganizāciju biedri.

ATBALSTS LĒMUMU PIEŅEMŠANAI. Atbalsts reģionāla, valsts un starptautiska līmeņa politiku lēmumu pieņemšanai var nākt no dažādiem avotiem. Naturalliance atbalsts ietvers rīkus darbam ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) datiem par vietējiem reģioniem. Ja vēlaties piedalīties šādu politikas atbalsta rīku izstrādē un izmēģināšanā, lūdzu, sazinieties ar Naturalliance organizācijām.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips