Mežkopība

Eiropas mežkopība savvaļas dabai rada virkni dažādu biotopu
Eiropas mežkopība savvaļas dabai rada virkni dažādu biotopu

Par mežkopību Eiropā ir izplatītāka vienīgi lauksaimniecība. 2011. gads ir noteikts par Starptautisko meža gadu, un šajā gadā meži klāj 42% Eiropas teritorijas, turklāt daudzās valstīs mežu platības turpina pieaugt. Mežiem ir liels potenciāls oglekļa neitralizēšanā, piemēram, ēkās un mēbelēs. Termina „ilgtspējīga lietošana" ieviesēji ir Vācijas mežsaimnieki. Tomēr intensīva mežu izmantošana var samazināt dabas resursus.

Mežu platību veidošana un uzturēšana ir laikietilpīgāka nekā lauksaimniecība, jo mežu sugas gatavības pakāpi sasniedz vairāku gadu desmitu laikā. Tāpēc tām ļoti svarīga ir klimata izmaiņu prognozēšana. Jāņem vērā arī tas, ka kaitēkļi var iznīcināt gadiem ilga darba rezultātus. Lauksaimniecībā dabas aizsardzību un cīņu ar kaitēkļiem nodrošina aizsargājošās lauku nomales un kukaiņu joslas, bet kādi ir to analogi mežsaimniecībā? Vietējās sabiedrības izmanto mežus praktiskiem nolūkiem (sēņu, ogu lasīšanai, malkas vākšanai, medībām), kā patvērumu un citiem mērķiem. Šī interese var būt izdevīga mežu platību pārvaldībā, taču arī nes atbildību par sociālo un savvaļas sugu pārvaldību, it sevišķi tad, ja tiek audzēti kultūraugi.

LABĀKĀ PRAKSE. Austrijā daudzveidības palielināšana uzlabo briežu veselību un mazina nodarīto kaitējumu.

RAŽOŠANA. Zināšanas par kokiem ir tik svarīgas, ka jau ir uzsākta mežsaimniecības lēmumu atbalsta rīka izveide. Naturalliance redz iespēju padarīt mežus produktīvākus to īpašniekiem, vietējiem iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Mums ir jāiegūst daudz informācijas, lai varētu kontrolēt sugas, kas kaitē mežiem.

KARŠU VEIDOŠANA. Mežsaimnieki ir ieviesuši biotopu karšu veidošanu savu meža platību pārvaldībā. Naturalliance vēlas popularizēt vislabāko sistēmu izmantošanu.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs varētu Jums palīdzēt:

• Stādīt augus, ko Jūs uzskatāt par ilgtermiņā labākajiem pasaulē notiekošo izmaiņu kontekstā;
• Kontrolēt sugas, kas dažu dienu laikā var iznīcināt vairāku gadu darba rezultātus;
• Gūt labumu no zemes izmantošanas atpūtai un citos sabiedrībai noderīgos veidos.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat mums darīt zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips