Zinātne

Naturalliance zinātne Eiropas Parlamentā
Naturalliance zinātne Eiropas Parlamentā

2010. gadā Naturalliance organizācijas meklēja internetā modeļus, ko varētu izmantot dabas resursu prognozēšanai. Tika atrasti vairāk nekā 2000 modeļi, taču tikai 4% no tiem bija piemēroti vienkāršiem zemniekiem, mežsaimniekiem, dārzniekiem un zivju, medību un citu sugu aizsardzības pārvaldības speciālistiem izmantošanai vietējā mērogā. Gandrīz visi no šiem modeļiem bija pieejami tikai angļu valodā. Nav bijis daudz mēģinājumu tos apvienot. Tie neizmantoja lielas datu bāzes, piemēram, Eiropas Vides aģentūras biotopu karti, kas pārklāj Eiropu 250 x 250 m lielos sektoros.

Tomēr ir daudz smalka mēroga biotopu karšu, ko veido vietējie zemes pārvaldnieki, un zinātnieku un dabas aizsardzības brīvprātīgo veidotu sugu karšu. Zinātnes sadaļas labākās prakses lappusē ir apskatāmas skautu veidotas kartes. Šādas kartes varētu apvienot, lai prognozētu sugu un līdz ar to dabas resursu izmaiņas plašās teritorijās. Naturalliance galvenais mērķis ir veicināt uz kartēm balstīto lokālo lēmumu atbalsta apmaiņu pret kartēm, ko cilvēki var izveidot, lai gūtu šo atbalstu. Šādas kartes pēc tam var apvienot vienotā ĢIS, kas var kalpot politikas atbalstam augstā līmenī. Mūsu vīzija ir palīdzēt visām iesaistītajām pusēm, ieskaitot īpašniekus, pārvaldniekus, valdību un pilsoņus, lai tās visas varētu izmantot dabas resursu sniegtās priekšrocības un aizsargātu tos. Lai tas darbotos ilgtermiņā, mums ir jāpalīdz arī zinātniekiem, kas sniedz lēmumu atbalstā izmantotos datus un modeļus, gūt atzinību un finansējumu.

RAŽOŠANA. Lai izveidotu tiltu starp zinātni un sabiedrības gūto labumu no sugām un zemes, modeļos būs jābūt ietvertai ekonomikai vai arī tiem jābūt ar to viegli saistāmiem.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Modeļu pamatā būs jābūt mehānismiem un cēloņsakarību atspoguļojumam; sabiedrības pārstāvji kā zinātnieki var piesaistīt cilvēkresursus modeļu izveidei un pārbaudei ainavu un sabiedrību līmenī; Jūsu uzdevums būtu vadīt un plānot šādu darbu.

Biotopu KARŠU VEIDOŠANA ir būtiska telpiski specifiskiem modeļiem. Naturalliance karšu veidošanas rīks, kura pamatā sākotnēji bija savvaļas dabas pētījumi, ir paredzēts kā brīvi pieejams resurss modeļu izveidei un lietošanai.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs varētu Jums palīdzēt:

• Izmantot savus datus un modeļus sabiedrības un dabas resursu labā;
• Gūt atbalstu darbā, kas būs noderīgs apkārtējai videi un Jūsu karjerai;
• Plānot eksperimentus ainavu un sabiedrību līmenī, lai izprastu cēloņsakarības un uzlabotu prognozēšanas spējas.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat mums darīt zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips