Vērošana

Barotavas var aizstāt žubīšu zaudētos biotopus
Barotavas var aizstāt žubīšu zaudētos biotopus

2010. gadā astoņu Eiropas valstu mājsaimniecības tika aptaujātas par aktivitātēm, kas ir atkarīgas no dabas resursiem. Apmēram puse no tām nodarbojās ar putnu un dzīvnieku barošanu, lai varētu tos vērot, un lielākā daļa arī devās dabas vērošanas ekskursijās.

Viens no svarīgākajiem Naturalliance mērķiem ir palīdzēt uzturēt savvaļas dabu, kas sniedz tik lielu prieku, un parādīt, kā visas iesaistītās puses var sniegt savu nelielo ieguldījumu neviļus pazaudēto bagātību atjaunošanā. Vadošais princips nosaka, ka vietējiem zemes īpašniekiem un sabiedrībai ir jāgūst labums no tā, ka citi izbauda to dabas resursus.

LABĀKĀ PRAKSE. Vietējā sabiedrība, kas izmanto dabas vērošanas sniegtās priekšrocības.

RAŽOŠANA. Dabas bagātības ir atkarīgas no tā, kā mēs visi pārvaldām zemi un sugas. Kā mēs varam pārliecināt vairāk cilvēku, ka viņu ieguldījums ir tā vērts?

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Dažas sugas vienmēr ir vairāk atzītas nekā citas. Pastāv daudzi veidi, kā dot priekšroku sugām, kas ir visvēlamākās.

Biotopu KARŠU VEIDOŠANA ir svarīga, lai atklātu, kuras savvaļas sugas var atjaunot un pasargāt. Sugu karšu veidošana parāda, kuri no pasākumiem ir visefektīvākie. Kā Jūs varat palīdzēt?

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs varētu Jums palīdzēt:

• Gūt prieku no dabas, izprotot Jūsu iemīļoto sugu vajadzības;
• Atklāt visvienkāršākos veidus, kā atjaunot mūsu lauku reģionos izzudušos dzīvniekus un augus;
• Sadarboties ar vietējo sabiedrību, lai ļautu visiem gūt maksimālu labumu no dabas resursiem.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat mums darīt zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips