Medniecība: Labākā prakse

Eiropas zemes īpašnieku organizācijas savvaļas mantojums
Langholmas fermas tīrelī tiek uzturētas rudās baltirbes un lauku lijas
Langholmas fermas tīrelī tiek uzturētas rudās baltirbes un lauku lijas

Sertifikācija ir veids, kā izteikt atzinību par izcilību. Ar to var parādīt, ka pārtika, vīns, koksne vai citas dabas bagātības nāk no vietas, kur prasmes un paņēmieni nodrošina īpašu garšu vai ilgtspējīgu izmantošanu. Šī atzinība var sniegt ekonomiskas priekšrocības vai vienkārši gandarījumu par visaugstāko standartu sasniegšanu.

Savvaļas dabas īpašumu iniciatīva veicina augstus zemes pārvaldības standartus. Lauku īpašumi ir lielas platības, kurās parasti notiek dažādu veidu zemes pārvaldība. Stabila vadība dod priekšroku ilgtermiņa ekoloģiskās ilgtspējības plānošanai, taču ir nepieciešama arī ekonomiskā ilgtspējība. Bez tam sociālajai ilgtspējībai ir nepieciešami labi sakari ar visām ieinteresētajām pusēm, ieskaitot darbiniekus, vietējos iedzīvotājus un valdību. Šīs EZĪO iniciatīvas ietvaros tiek sertificēti labas pārvaldības un dabas aizsardzības pasākumi, īpaši ņemot vērā dažādos medniecības veidus, kam var būt liela nozīme lauku īpašumu aktivitātēs Eiropā.

Savvaļas īpašumu sertifikācijai ir svarīgi bioloģiskās daudzveidības rezultāti
Savvaļas īpašumu sertifikācijai ir svarīgi bioloģiskās daudzveidības rezultāti

Ir ieviesta punktu sistēma, kas aptver kultivētu un vairāk dabisku biotopu teritorijas un līdzsvaru, kā arī vairākas no aizsardzības viedokļa ļoti aktuālas sugas. Punktu sistēma tiek piemērota bioģeogrāfiskajam reģionam, ņemot vērā Eiropas ainavu ievērojamo mainību. Daži no īpašumiem ir raksturīgi ar to, ka tie aizsargā lielus, reti sastopamus plēsējus, kuru pārtikas avots interesē arī medniekus.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips