Akvakultūra

Eiropā izplatīta ir jūras zivju audzēšana
Eiropā izplatīta ir jūras zivju audzēšana

Mitrāji, kas apvieno sauszemei un ūdenim raksturīgas īpašības, ir viens no produktīvākajiem ekosistēmu veidiem līdzās tropu mežiem. Visaugstākais sugu aizsardzības līmenis ir tajās Eiropas valstīs, kurās ir visvairāk mitrāju. Mitrāji ir arī svarīgi plūdu regulēšanā. Diemžēl pēdējā gadsimta laikā apmēram puse no Eiropas mitrājiem ir zaudēta.

Akvakultūra, piemēram, zivju audzēšana, var ietvert nelielu mitrāju veidošanu, kas ir noderīgi daudzām sugām, ne tikai kultivētajām. Modernās tehnoloģijas zivju audzētājiem ir ļāvušas izmantot norobežotus jūras sektorus. Lai arī intensīvas piekrastes zivju saimniecības var nest sociālu un ekonomisku labumu, to lielākais izaicinājums ir nodrošināt arī savvaļas sugu aizsardzību.

LABĀKĀ PRAKSE. Zviedrijā uzsākts projekts demonstrē, kā mākslīgie mitrāji var uzkrāt lauksaimniecības noteces zvejniecības un medību vajadzībām.

RAŽOŠANA. Naturalliance apkopos informāciju par mitrāju atjaunošanas ekonomiskajiem stimuliem un paņēmieniem.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Kā visus akvakultūras veidus izmantot dabas aizsardzībai?

MITRĀJU KARŠU VEIDOŠANA ir svarīga plūdu kontroles nolūkos un arī var atklāt tās mitrāju īpašības, kas vislabāk palīdz aizsargāt dabu.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs Jums varētu palīdzēt:

• Veidot un pārvaldīt mitrājus un sniegt savu ieguldījumu darba vietu izveidē, atpūtas iespēju piedāvāšanā un dabas aizsardzībā;
• Informēt sabiedrību par mitrāju ekoloģisko nozīmi;
• Veicināt visu ūdens resursu ilgtspējīgu pārvaldību.

Aizpildiet mūsu ANKETU un dariet mums zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips