Medniecība

UNESCO atzīst medības ar plēsīgiem putniem, piemēram, šo apmācīto vanagu, par kultūras mantojumu
UNESCO atzīst medības ar plēsīgiem putniem, piemēram, šo apmācīto vanagu, par kultūras mantojumu

Spriežot pēc mūsu tuvāko radniecīgo sugu paradumiem, medības ir tikpat vecas kā cilvēce. No nepilna 1% līdz pat 8% no Eiropas valstu iedzīvotājiem nodarbojas ar medīšanu – pārsvarā ar šaujamieročiem, bet arī ar suņiem, apmācītiem plēsējputniem, seskiem un lokiem. Valstīs, kurās ir vislielākais mednieku un makšķernieku skaits un visaugstākais IKP, tiek vislabāk nodrošināta visu savvaļas sugu aizsardzība. Medības ir populārākas vietās, kur apdzīvotības blīvums ir mazāks un lielās daļēji dabiskas zemes platības nodrošina savvaļas dzīvniekiem labus dzīves apstākļus. Pētījumi rāda, ka mednieki rada ekoloģisku izdevīgumu biotopu pārvaldībai, sociālās priekšrocības vides atbildības jomā un ekonomisku labumu, ik gadu savam vaļaspriekam Eiropā tērējot apmēram 16 miljardus eiro. Apvienojot labu organizāciju un augstu individuālo tēriņu summu, mednieki pārspēj visus pārējos Eiropas atpūtas veidus, kas ir atkarīgi no dabas resursiem.

Lai arī daudzi nesaskata medību sniegtās priekšrocības, vietās, kur mednieki gūst vietējo iedzīvotāju atbalstu, uzlabojot dabas resursus, medībām vajadzētu kļūt sociāli ilgtspējīgām. Naturalliance vēlas vietējā līmenī īstenot to sadarbību, ko Eiropas Komisija jau ir izveidojusi starp ilgtspējīgām medībām un dabas aizsardzības interesēm ES ietvaros. Valstu valdībām būtu ieteicams ņemt vērā Eiropas Medību un bioloģiskās daudzveidības hartas ieteikumus, kas nosaka, kā medības var palīdzēt aizsargāt dabu. Visas Eiropas valstis pārstāvošajai Eiropas Padomei adresētās hartas sastādīšanā piedalījās Naturalliance organizācijas.

LABĀKĀ PRAKSE. Sakarā ar to, ka zemes īpašnieki saskata medību vērtību, Eiropas Zemes īpašnieku organizācijas Savvaļas dabas īpašumu projekts ir mūsu pirmais piemērs tam, kā medības var sniegt labvēlīgu ieguldījumu dabas resursos.

RAŽOŠANA. Lai palīdzētu medniekiem uzlabot savas attiecības ar citu interešu pārstāvjiem, Naturalliance piedāvās saites uz tādām medīšanas metodēm, kas ir noderīgas arī citām sugām, kā arī uz organizācijām, kas medību procesā rūpējas par dabas aizsardzību.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Daudzi pētījumi atklāj, ka plēsēji ir svarīgi medījamajiem dzīvniekiem, tāpēc mēs pievērsīsimies efektīvai plēsēju atbaidīšanai un aizgaiņāšanai, it sevišķi nenāvējošos veidos.

KARŠU VEIDOŠANA. Detalizēta nekultivēto biotopu karšu veidošana ir svarīga medījamo dzīvnieku skaita prognozēšanai uz modeļu pamata, kā arī medību un lauksaimniecības ekonomiskajai apvienošanai. Mūsu vienkāršais karšu veidošanas rīks jau ir izmēģināts medījamo dzīvnieku un to biotopu karšu veidošanā, un mēs plānojam piedāvāt saites uz citu programmnodrošinājumu, kas palīdzēs uzskaitīt medījamos dzīvniekus un citas sugas.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs varētu Jums palīdzēt:

• Gūt atzinību par Jūsu veikto aprūpi un pārvaldību, kas ir noderīga arī nemedītajām sugām;
• Dalīties pieredzē un gūt zināšanas no citiem;
• Rast iespēju saudzēt plēsējus, kad tie ir reti, vai regulēt tos, kad tie ir bieži sastopami;
• Popularizēt tādu zemes izmantošanu, kas sniedz vairāk iespēju īstenot savu hobiju vietējā līmenī.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat mums darīt zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips