Bezmaksas karšu veidošanas programmatūra

Anatrack biotopu un sugu karšu veidošanas rīks

Mapper ir Anatrack bezmaksas programmatūra, kas izveidota TESS (Transactional Environmental Support System – transakcionālā vides atbalsta sistēma) izpētes projekta vajadzībām Eiropas Padomes 7. vispārējās programmas ietvaros, taču veidota ārpus TESS, izmantojot patentu konceptus.

Mapper ikvienam ļauj iezīmēt kartē biotopus un sugas, kas atrodas tuvējā apkārtējā vidē. Piemēram, izmantojot sava dārza, saimniecības, skolas vai vietējā parka karti vai aerofotogrāfijas, lietotāji līdz vissīkākajām detaļām var ātri un viegli atzīmēt informāciju par biotopiem un sugām. Šo informāciju būs iespējams izmantot tiešsaistē, lai pētītu un pārvaldītu mūsu vidi.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips