Makšķerēšana

Noķerts plēsējs (atbrīvošanai pēc radio raidītāja uzstādīšanas)
Noķerts plēsējs (atbrīvošanai pēc radio raidītāja uzstādīšanas)

Aizvēsturē cilvēki kolonizēja zemi pie upēm, domājams, lai izmantotu ūdens resursus. Trīs uz ziemeļiem vistālāk esošajās Eiropas valstīs no 19 līdz 50% pieaugušo ir vismaz reizi devušies zvejot vai makšķerēt, vidējais rādītājs Eiropā ir apmēram 5%. Nesen veikts pētījums atklāja, ka visaugstākā visu sugu aizsardzības pakāpe ir tajās Eiropas valstīs, kurās ir daudz makšķernieku un mednieku, kā arī daudz mitrāju un augsts IKP; iespējams, tas ir saistīts ar to, ka valstīs ar lielu makšķernieku skaitu lēmumus par vidi visvairāk ietekmē nevalstiskās organizācijas. Pētījumi arī liecina, ka makšķerēšana ir izdevīga ekoloģijai un biotopu pārvaldībai. Makšķernieki sniedz arī ekonomisku ieguldījumu, ik gadu savam vaļaspriekam Eiropā tērējot 19 miljardus eiro.

Makšķerniekiem ir plašas zināšanas par dabas bagātībām, kas slēpjas ūdenī. Ja viņi ar šo informāciju dalās, tas ir izdevīgi visiem, kas ir ieinteresēti rūpniecības, ūdens ieguves un nerūpīgas zemes izmantošanas sabojātu upju, ezeru un jūru atjaunošanā. Lai popularizētu šādu sadarbību, Naturalliance organizācijas palīdzēja Apvienoto Nāciju Organizācijas un Eiropas Padomes (kas pārstāv visas Eiropas valstis) nodaļām sastādīt Zvejas atpūtas nolūkos un bioloģiskās daudzveidības hartu.

LABĀKĀ PRAKSE. Nīderlandes valdības iniciatīva ir mūsu pirmais piemērs tam, kā no makšķerēšanas gūt maksimālu labumu dabas resursu saglabāšanai un atjaunošanai.

RAŽOŠANA. Lai palīdzētu makšķerniekiem pasniegt savas zināšanas, Naturalliance vēlas nodrošināt tādu makšķerēšanas pārvaldību, kas ir labvēlīga ūdens sistēmām un sabiedrībai kopumā.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Ar makšķerēšanu konkurē gan ūdens lietošana patēriņa vajadzībām, gan apūdeņošana, enerģijas ražošana un atpūta, tāpēc viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir rast visiem optimālus risinājumus.

KARŠU VEIDOŠANA. Naturalliance ieviesa programmnodrošinājumu, kas ļauj saprast zivju pārvietošanos. Mēs plānojam uzlabojumus, kas demonstrēs, kā biotopi var nodrošināt zivju vairošanos, patvērumu un pārtiku.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs varētu Jums palīdzēt:

• Pārvaldīt ūdens resursus tādā veidā, kas ir pielāgots gan zivīm, gan plašākas sabiedrības atpūtas interesēm;
• Līdzsvarot makšķerēšanas un komerciālās zvejas vajadzības un intereses;
• Atjaunot bagātīgus zivju krājumus ezeros, upēs un jūrā.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat mums darīt zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips