Vākšana: Labākā prakse

Sēņu vākšana Eiropā un ogu vākšana Rumānijā

Eiropas sēņu vākšanas izturēšanās kodekss

Pusdienām pietiks
Pusdienām pietiks

Sēnes ir viens no vissenākajiem pārtikas veidiem uz Zemes. Sēņu evolūcija nodalījās no dzīvnieku valsts, kas ir tuvāki to radinieki nekā augi, pirms viena miljarda gadu, un iespējams, ka sēnes bija pirmie sarežģītie organismi uz Zemes. Sēnes ir pamatā daudz kam, ko mēs izmantojam, pārstrādājot barības vielas, veicinot augu augšanu un raugu veidā maizes un alkohola ražošanā.

Tādu sēņotāju kā Jūs Eiropā ir daudz vairāk nekā mednieku vai makšķernieku. Jums var būt ļoti nozīmīga loma dabas bagātību saglabāšanā un atjaunošanā, ja ņemat vērā citus, kas izmanto sēnes, un it īpaši, ja piedalieties Jums prieku nesošo biotopu saglabāšanā un atjaunošanā.

Eiropas Padomes Bernes konvencija ir izstrādājusi Sēņu vākšana un bioloģiskās daudzveidības hartu, kurā ietilpst šis pielikums. Bernes konvenciju atbalstīja Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (www.iucn.org); pilns hartas saturs, papildu ieteikumi un saites uz noderīgām organizācijām ir pieejamas www.naturalliance.eu. Iepazīstieties un ievērojiet vismaz šo vienkāršoto Izturēšanās kodeksu.

DABA, CILVĒKI UN JŪSU ILGTERMIŅA INTERESES BŪS IEGUVĒJI, JA JŪS:

IDENTIFICĒJIET SĒNES: ņemiet līdzi rokasgrāmatu un iepazīstiet aizsargājamās, kā arī indīgā sugas; nelasiet to, ko nepazīstat; lasiet tās sugas, kas ir izplatītas attiecīgajā vietā, nevis retās.

IEVĒROJIET NOTEIKUMUS: apziniet un ievērojiet vietas, kur vākšana nav atļauta, kas var būt nepieciešams blīvas apdzīvotības gadījumā; konsultējieties ar zemes apsaimniekotājiem, it īpaši dabas rezervātos.

CIENIET DABU: nebojājiet augsni un lapu segu; ļaujiet sēnēm atvērties un izkliedēt sporas; nevāciet pārāk vecas sēnes; māciet citiem ievērot šo un citus labākās prakses paņēmienus.

DOMĀJIET PAR CITIEM: vienmēr atstājiet vienu augļķermeņi citiem cilvēkiem (piemēram, fotogrāfiem un sugu uzraudzītājiem), citām sugām, kam nepieciešama pārtika (piemēram, kukaiņiem) un priekš vairošanās.

IZVAIRIETIES NO IZŠĶĒRDĒŠANAS: nelasiet vairāk nekā nepieciešams; izkaisiet atgriezumus vākšanas vietā; mudiniet citus nenodarīt nelietderīgu kaitējumu sēnēm, piemēram, skrienot, braucot ar velosipēdu vai jājot ar zirgu meža vietās, kur aug sēnes.

MAKSĀJIET PAR PRIVILĒĢIJU: atstājiet nelielu dāvanu vai vismaz pasakiet paldies zemes īpašniekiem par Jums noderīgo biotopu saglabāšanu; ja nepieciešams, maksājiet nodevas vai veiciet citas iemaksas.

PIEDALIETIES SAGLABĀŠANĀ: palīdziet uzraudzīt un atjaunot sēnes un to biotopus, ja Jums to lūdz; ja iespējams, pievienojieties organizācijām, kas sniedz norādījumus un organizē saglabāšanu.

Pabērzu smiltsērkšķu raža Sfântu Gheorghe Rumānijā

Pabērzu smiltsērkšķiem ir bagātīga ogu raža
Pabērzu smiltsērkšķiem ir bagātīga ogu raža

Sfântu Gheorghe ir pašvaldība Danubes upes iztekā, kur var nokļūt tikai pa ūdeni. Reģiona galveno zvejniecības nozari ar žaunu tīkliem un daudzāķu auklām smagi ietekmēja 2006. gada storu zvejas aizliegums. Danubes deltas Nacionālā institūta biologi palīdzēja cilvēkiem atrast alternatīvus dabas resursus. Viena no alternatīvām ir piekrastē augošie smiltsērkšķu krūmi, kas ražo vērtīgas, dzeltenas ogas, ko izmanto pārtikas un dzērienu ražošanā un tradicionālajā medicīnā.

Reģionā jau tiek praktizēta niedru vākšana, un tika pieņemts, ka pabērzu smiltsērkšķa ogas varētu kalpot vismaz kā līdzeklis tūrisma pieredzes uzlabošanai nesen izveidotajā tūrisma nozarē. Tāpēc vietējie bērni uzsāka apsekošanas projektu, lai noteiktu smiltsērkšķu platības un to potenciālo ražu, izmantojot [applicationtitle] piedāvātās karšu veidošanas un GPS iespējas.

Skolēniem patika resursu karšu veidošana
Skolēniem patika resursu karšu veidošana

Daudzi projekti Eiropā sniedz ieguvumu vietējai sabiedrībai, kas palīdz saglabāt savvaļas augu sugas. Daži no tiem ir reģistrēti kā ilgtspējīgas savvaļas augu izmantošanas projekti vairāku vadošo starptautiskās dabas aizsardzības organizāciju izveidotajā FairWild sarakstā (skatiet Ražošanas idejas labajā pusē). To, vai Sfântu Gheorghe projekts izdosies, rādīs nākotne. Tomēr neatkarīgi no pabērzu smiltsērkšķa ekonomiskā ienesīguma visi vietējie bērni tagad uz šo dzelkšņaino krūmu raudzīsies ar cieņu un novērtēs to.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips