Lauksaimniecība

Jaukta pielietojuma lauksaimniecības zeme Spānijā
Jaukta pielietojuma lauksaimniecības zeme Spānijā

Apmēram puse no Eiropas zemes tiek izmantota lauksaimniecībā. Sākotnēji lauksaimniecība izveidoja daudzveidīgus biotopus. Taču valsts subsīdijas un modernās tehnoloģijas ir novedušas pie intensīvākas un mazāk daudzveidīgas zemes izmantošanas. Daži lauksaimniecības veidi ir sākuši kaitēt citām svarīgām zemes funkcijām, piemēram, gaisa un ūdens attīrīšanai, augsnes veidošanai, augu apputeksnēšanai, plūdu, kaitēkļu un slimību regulēšanai un atpūtas iespēju sniegšanai.

Par laimi valsts maksājumos tiek veiktas izmaiņas, lai uzturētu un atjaunotu zemes izmantojamību sabiedrības vajadzībām. Dabas aizsardzībai var izmantot arī privātus maksājumus par atpūtas pakalpojumiem. Ir pieejama plaša informācija par to, kā dabas resursus var palielināt ar minimālām izmaksām lauksaimniecībai un kā šīs izmaksas kompensēt ar valsts vai privāto finansējumu. Tomēr šī informācija nāk no daudzām valstīm un iestādēm un ir decentralizēta. Naturalliance mērķis ir apvienot šo informāciju vienuviet un papildināt to ar datiem par noteikumiem, pārējām izmaksām, subsīdijām, tirgiem un klimatu. Pēc tam Jūs šo informāciju varat izmantot kopā ar savām zināšanām par kultūraugiem, augsni, citiem biotopiem, mājlopiem, savvaļas sugām un to pārvaldību.

LABĀKĀ PRAKSE. Lodingtonas muiža Anglijas vidienē ir piemērs tam, kā esošie dabas resursi var būt noderīgi lauksaimniecībā.

RAŽOŠANA. Saimniecību ienākumus var paaugstināt arī, sniedzot norādījumus par to, kā vislabāk pārvaldīt kultūraugus un mājlopus. Naturalliance piedāvā saites uz vislabākajiem pētījumiem un ieteikumiem par ilgtspējīgu lauksaimniecību.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Kaitēkļu un slimību radītās problēmas ir jārisina tā, lai efekts būtu tūlītējs un ilgstošs. Naturalliance piedāvā saites uz vislabākajiem pētījumiem un ieteikumiem arī par šo tēmu.

KARŠU VEIDOŠANA. Mūsu gala mērķis ir sakārtot visas sabiedrības un indivīdu zināšanas digitālās karšu sistēmās, ko lietot būtu tikpat vienkārši kā, piemēram, GPS auto navigācijas sistēmu. Tam būs nepieciešams laiks, taču iesākumam tiek piedāvāts vienkāršs karšu veidošanas rīks un ieteikumi projektiem, kas to izmanto.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs varētu Jums palīdzēt:

• Nodot saviem bērniem zemi auglīgākā stāvoklī, nekā to saņēmāt;
• Dalīties pieredzē un gūt zināšanas no citiem;
• Izmantot zemi atpūtai un citos sabiedrībai noderīgos veidos;
• Iegūt no dabas bagātībām labumu, kas pārsniedz tā iegūšanai nepieciešamās izmaksas.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat darīt mums zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips