Biškopība

Medus bites var apputeksnēt ābeles
Medus bites var apputeksnēt ābeles

Cilvēki savvaļas medus meklēšanai izmanto putnus, un arī biškopība ir ļoti sena prasme. Bet vai Jūs zinājāt, ka kukaiņi apputeksnē apmēram 30% no cilvēka izmantotajiem pārtikas kultūraugiem?

Sakarā ar problēmām, kas skar medus bites, un apzinoties apputeksnēšanas kā dabas sistēmu palīgfaktora nozīmi, bites pašlaik tiek intensīvi pētītas. Naturalliance vēlas nodrošināt Jums piekļuvi jaunākajām metodēm un atklājumiem par biškopību un dabisko apputeksnēšanu.

LABĀKĀ PRAKSE. Biotopu atjaunošana un darba vietu radīšana ar biškopības starpniecību Kopenhāgenas pilsētā.

RAŽOŠANA. Naturalliance vēlas padarīt biškopību un dabisko apputeksnēšanu pēc iespējas produktīvāku.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Saites uz mājas lapām ar informāciju par to, kas var kaitēt bitēm.

KARŠU VEIDOŠANA. Visproduktīvāko stropu izvietošanas vietu noteikšanai var izmantot plaša mērogu biotopu karšu veidošanu.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs Jums varētu palīdzēt:

• Veicināt savvaļas ziedu un apputeksnējošo kukaiņu uzturēšanās vietu atjaunošanu;
• Veicināt tādu dārzkopību, kas nodrošina garu un produktīvu bišu darba sezonu;
• Pasargāt bites un dabiskos apputeksnētājus no cilvēka darbības nodarītā kaitējuma.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat mums darīt zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips