Dārzkopība: Labākā prakse

Ziedu upe Londonā
Pienācīgi uzturētas ceļu nomales var kļūt par lielisku savvaļas ziedu biotopu
Pienācīgi uzturētas ceļu nomales var kļūt par lielisku savvaļas ziedu biotopu

Savvaļas ziedi, it sevišķi tie, kas atrodami laukos, var būt noderīgi arī pilsētā. Lai nodrošinātu putniem un abiniekiem nepieciešamo kukaiņu pieejamību, savvaļas veģetācijas zonām ir jābūt savstarpēji savienotām, jo ceļojošas sugas ātri izzūd no izolētām vietām. Šāda savienotība var būt būtiska arī intensīvi apstrādātos lauku apvidos. Savvaļas ziedu joslas dārzos, pilsētu parkos, ceļmalās vai dabas takās nodrošina šos savienojumus un arī labi izskatās.

Ziedu upes projektu vietējā mērogā iesāka Archway homeopātiskā klīnika, lai izveidotu savvaļas ziedu upi jeb apputeksnēšanas strautu Londonas ziemeļos. Tā ir pilsētas vieta, kur barību var meklēt apputeksnētāji, bites, taureņi un ziedmušas, palīdzot izdzīvot savvaļas augiem. Ziedu upes projekts tagad ir īstenots arī daudzās citās vietās Londonā, kur ir radītas mākslīgas pļavas.

Tas daļēji ir sasniegts bez starpniekiem, izmantojot pilsētas pļavu ziedu banku (Urban Meadows Floral Bank). Tomēr Ziedu upe ir arī izveidojusi veiksmīgas partnerattiecības ar dabas aizsardzības organizācijām un citām sabiedrības organizācijām vietējā un valsts līmenī. Tiek iesaistīti pārtikas audzēšanas projekti, jo savvaļas ziedus var audzēt arī kopā ar pārtikas kultūraugiem, lai piesaistītu apputeksnētājus un dzīvniekus, kas barojas ar dārza kaitēkļiem. Papildus tam ir pieejama informācija interneta vietnē, notiek konsultāciju sesijas, savvaļas ziedu nometnes un citi pasākumi.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips