Par Naturalliance

Vairāku gadu tūkstošu laikā cilvēki izveidojās par mednieku-vācēju sabiedrību. Krietni īsākā laikā pēc pēdējā ledus laikmeta mēs sākām kultivēt dažādus savvaļas augus un pieradināt dzīvniekus. Šie jaunievedumi ļāva sabiedrībai augt un veidot lielas apmetnes ar specializētām tehnoloģijām. Tas, savukārt, atstāja iespaidu uz pasaules dabas resursiem – auglīgo zemi tagad pārsvarā izmanto dažu kultivētu sugu audzēšanai, lai nodrošinātu nemitīgi augošo pilsētu vajadzības pēc pārtikas un citiem materiāliem.

Tomēr Eiropas lauku kultūra joprojām ir ļoti atkarīga no dabas daudzveidības. Valstīs ar pietiekami mitru klimatu daudzas mājsaimniecības veido piemājas dārzus. Kopumā Eiropā vairāk nekā puse mājsaimniecību ievāc savvaļas augus, ogas, sēnes un kurināmo, apmēram sestā daļa ķer zivis: uz katru mednieku ir apmēram divi līdz trīs makšķernieki. Dažās valstīs populāra ir savvaļas dzīvnieku novērošana un barošana.

Lai nodrošinātu ražošanu un risinātu problēmas, ir nepieciešama informācija vietējā mērogā (par to, kas notiek un kā tas tiek kontrolēts), kā arī vispārīga informācija (piemēram, par noteikumiem, subsīdijām, tirgiem un laika apstākļiem). Informāciju par augsnes tipiem, dzīvotnēm, sugām, aizsargājamiem liegumiem un klimatu var apkopot kartēs, kurās pēc tam sniegt vadlīnijas. [applicationtitle] būs nepieciešams laiks, lai apkopotu visas pieejamās zināšanas inteliģentā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, taču iesākumam tiek piedāvāts vienkāršs karšu veidošanas rīks un ieteikumi projektiem, kas to izmanto.

Naturalliance tagad ir trīs jaunas tēmas un pārskatīta tēma saraksta augšā pa kreisi. Kas vissvarīgāk, Naturalliance tagad piedāvā sistēmu, kas palīdz pašvaldības administrācijām un klubiem labāk sadarboties savā starpā un ar iedzīvotājiem apkārtējās vides, veselības, izglītības un citos jautājumos ar pēc iespējas mazāku piepūli un izmaksām. Lūdzu, palīdziet izplatīt informāciju par jauno Kopienu sadarbības sistēmu. Vēl divās pilnīgi jaunās tēmās - "Dabas atjaunošana" un "Svešo sugu pārvaldība" - satur informāciju, kas ir pieejama visiem, un tāpēc arī tās atrodas saraksta augšā. Visbeidzot, ir jaunas norādes no Eiropas Padomes par sēņu vākšanas labāko praksi, tāpēc arī tēma "Augļu, sēņu un citu dabas produktu vākšana" ir pārvietota uz saraksta augšu.

Mūsu mērķi

Naturalliance mērķis ir mainīt pašreizējās lejupslīdošās tendences virzienu, izglītojot vietējos iedzīvotājus, radot viņos vēlmi un dodot iespēju saglabāt un atjaunot Eiropas dabas daudzveidību. Mēs vēlamies palīdzēt visiem zemes un dzīvās dabas uzturētājiem bagātināt dabas daudzveidību, palīdzot uzlabot lauku tūrisma un nodarbinātības iespējas šādos veidos:

 • „mācīties darot”, lai radītu interesi par dabas resursiem un uzlabotu to pieejamību;
 • mudinot vietējos iedzīvotājus un organizācijas būt par dabas sniegtās veselības un bagātības pārstāvjiem;
 • mazinot nepieciešamību ceļot, lai izbaudītu savvaļas floru un faunu, līdz ar to nodrošinot vairāk līdzekļu tērēšanai uz vietas;
 • palielinot ienākumus no dabas bagātībām, lai tie pārsniegtu to nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas;
 • ļaujot vietējiem iedzīvotājiem dalīties savās zināšanās, kas aizvien pilnīgāk uzlabos vadības sistēmu.

Reģistrējieties

Vai vēlaties:

 • organizēt savu darbu, balstoties uz profesionālām norādēm un stimuliem, nevis uz neelastīgiem noteikumiem?
 • ļaut saviem bērniem un mazbērniem iepazīt un izbaudīt bagātīgāku lauku dabu?
 • uzkrāt pierādījumus, kas liecina, ka ir jāatbrīvojas no nelietderīgas pārvaldības?
 • strādāt kopā ar citām interešu grupām un valsts iestādēm, nevis tām par spīti?
 • veidot lauku reģionus, kur daudzveidīga zemes izmantošana labvēlīgi ietekmē gan nodarbinātību, gan dabas bagātības?
 • lai bezierunu ierobežojumus aizstātu vietējiem apstākļiem piemērotas norādes un stimuli?
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips