Rezervātu pārvaldība: Labākā prakse

Ekotūrisms Somā nacionālajā parkā Igaunijā
Somā nacionālais parks ir vieta bez cilvēka veidotiem objektiem
Somā nacionālais parks ir vieta bez cilvēka veidotiem objektiem

Rezervāts ir vieta, ko parasti pārvalda valsts vai privāta organizācija, lai palīdzētu dabas resursiem. Vietējiem iedzīvotājiem var būt noteikti ierobežojumi zemes izmantošanai, ja vien tā ir salīdzinoši nepiemērota attīstībai. Pat tādā gadījumā ir nepieciešams vietējās sabiedrības atbalsts vismaz ierobežojumu ievērošanā un, iespējams, arī rezervāta pārvaldībā. Lai sabiedrība varētu palīdzēt rezervātam, labākā prakse ir atrast jaunas priekšrocības sabiedrībai.

Rezervāti var sniegt priekšrocības ar ekotūrisma starpniecību. Tuvumā var būt nepieciešami viesu nami un viesnīcas. Apmeklētāju centri, kur pieejama pārtika un informācija, var radīt jaunas darba vietas. Tomēr tūrismu ir nepieciešams rūpīgi plānot, lai palielinātais cilvēku skaits nekļūtu par problēmu erozijas vai traucējuma rezultātā.

Kanoe laivas ļauj atpūsties klusu un bez dabas piesārņošanas
Kanoe laivas ļauj atpūsties klusu un bez dabas piesārņošanas

Soomaa igauņu valodā nozīmē purvājs. Somā nacionālais parks ir izcils labākās prakses piemērs ne tikai tāpēc, ka tas piedāvā daudzus atpūtas veidus tūristiem, piemēram, kanoe laivas vasarā vai ragavas ziemā, bet arī tāpēc, ka tas ir izveidojis vietējo atbalsta tīklu – Somā draugi. Šis tīkls palīdz uzturēt teritoriju, saglabāt tās specifiskās iezīmes un kalpo kā jaunu ideju avots dabas aizsardzības un rezervāta vietējās nozīmes uzlabošanai.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips