Fiziskās aktivitātes: Labākā prakse

Dabas bagātības golfa laukumos

Valstīs, kurās ir salīdzinoši maz dabisko vai daļēji dabisko platību, fiziskām aktivitātēm atvēlētās platības var būt noderīgas savvaļas dabai. Pastaigu, skriešanas, velobraukšanas un zirgu izjāžu maršruti ir potenciāli koridori savvaļas sugām, bet lielākas platības var palīdzēt saglabāt sugas, kas citādi nespētu izdzīvot lokāli.

Golfa laukumi var nodrošināt daļēji dabiskus biotopus
Golfa laukumi var nodrošināt daļēji dabiskus biotopus

Golfa laukumi ir ideāli piemēroti daļēji dabisku biotopu nodrošināšanai. Labi koptas ainavas var būt gan tīkamas acij, gan interesantākas spēlētājiem. Prasmīgi pļaujot vai noganot zālienus, var ievērojami palielināt dabiskās veģetācijas daudzumu. Smilšu bunkuri var kalpot par dzīves vietu abinieku un bezmugurkaulnieku sugām, bet ūdens elementi var kļūt par nelielām ūdens ekosistēmām. Pat īsie zālieni var kalpot par labām medību vietām dažām putnu sugām.

Audubon sabiedrība no ASV īsteno Kooperatīvo rezervātu programmu golfa laukumiem, un tā darbojas arī Eiropā. Labs piemērs Portugālē ir Oltavos Dunes komplekss, kur tika pievērsta uzmanība ūdenstilpņu izveidei un apdraudēto augu sugu atjaunošanai pēc ievazāto sugu iznīdēšanas. Jauns sertifikācijas kandidāts ir projekts senajā Bragança īpašumā: Herdade de Roncão d'el- Rei ir apņēmības pilni atstāt pozitīvu ietekmi uz vietējo dabu un radīt jaunas darbavietas.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips