Biškopība: Labākā prakse

Biškopība: ilgtspējīga savvaļas dabas izmantošana ar plašāka mēroga rezultātu

Kukaiņu veiktā apputeksnēšana ir svarīga dabas resursu uzturēšanai. Daudzi ziedaugi un dzīvnieki, kas ar tiem barojas, nevarētu izdzīvot bez kukaiņiem, gluži tāpat kā daudzi no cilvēku kultivētajiem kultūraugiem. Lielu daļu no šīs apputeksnēšanas var veikt medus bites. Tādējādi, lai arī cilvēks bites pieradināja, lai ievāktu medu un vasku, biškopībai ir daudz lielāka nozīme.

Eiropas Vides aģentūra
Eiropas Vides aģentūra

Jaunākais atklājums ir tās loma pilsētu ekoloģijā. Stropi uz ēku jumtiem var ražot medu, ja bitēm ir pietiekams biotops nektāra ievākšanai, kas veicina citām sugām labvēlīgāku vietējo biotopu attīstību, kas, savukārt, palīdz uzlabot pilsētu pārtikas ķēdes. Pēc pilotprojektu ieviešanas daudzās Eiropas pilsētās un 2009. gada Klimata konferences Kopenhāgenas pilsētas medus kooperatīvs uzsāka projektu ar mērķi atjaunot Dānijas medus nozari un radīt darbavietas. Vienlaikus ar Naturalliance mājas lapas atklāšanu Eiropas Vides aģentūra pievienojās Bybi projektam kopā ar blakus esošo ēku saimniekiem.

Ja Jums ir zināmi citi piemēri par to, kā biškopji saglabā vai atjauno plašāka mēroga biotopus, lai uzlabotu bišu produktu ražu, lūdzu, sazinieties ar mums. Mūs, piemēram, interesētu informācija par to, par cik palielinājās produktīvo stropu skaits, palielinot savvaļas ziedu platības par noteiktu vienību.

 
Internetā
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips