Rezervātu pārvaldība

Laurel Forest meža rezervāts La Gomeras salā ir sens biotops, kas ir nozīmīgs ūdens piegādei
Laurel Forest meža rezervāts La Gomeras salā ir sens biotops, kas ir nozīmīgs ūdens piegādei

Retu biotopu vai sugu tipu pēdējo eksemplāru saglabāšanai bieži ir nepieciešama aizsardzība, it sevišķi intensīvas urbanizācijas un zemes izmantošanas veidu izmaiņu laikā. Ja administrācija ņem vērā vietējās sabiedrības vajadzības, šādas vietas var noteikt par rekreācijas zonām, saglabājot arī tradicionālo zemes pārvaldību. Ideālā gadījumā saglabātais kultūras mantojums un aizsargājamās sugas vēlāk tiek ieviestas vietās, kas veido buferzonu ap rezervātiem, vai pat vēl tālāk, veidojot „zaļos tīklus".

Lai panāktu šādus rezultātus, nodrošinātu sabiedrības piekrišanu un izpratni par ekoloģiskajiem jautājumiem, ir nepieciešama rūpīga plānošana. Šāda plānošana ir īpaši būtiska jaukta pielietojuma zemes gabaliem, kas var sniegt labumu sabiedrībai, tādējādi nodrošinot tās atbalstu. Naturalliance pēc iespējas centīsies veicināt saudzīgu zemes izmantošanu, lai samazinātu tieši aizsardzībai nepieciešamās izmaksas un veicinātu dabas resursu atjaunošanu noplicinātos reģionos.

LABĀKĀ PRAKSE. Piemērs tam, kā vietējā sabiedrība gūst labumu no rezervātu pārvaldības Igaunijā.

RAŽOŠANA. Aizsargātajās zonās bieži tiek saglabāts agrākais zemes pārvaldības veids, kas ir labvēlīgs konkrētām sugām, un tāpēc tām nereti ir nepieciešama sistēma, kas saglabā zināšanas par šādu pārvaldību un ļauj ar tām dalīties.

PROBLĒMU RISINĀŠANA. Rezervāti saskaras ar svešu sugu ietekmi vai nerūpīgu zemes uzturēšanu apkārt esošajās zonās. Naturalliance apkopos zināšanas no citām vietām, kas ir risinājušas šādas problēmas.

Biotopu un sugu KARŠU VEIDOŠANA ir būtiska, lai novērtētu, kādu ietekmi pārvaldība un ārējie faktori atstāj uz rezervātu, un plānotu optimālākos apmeklētāju maršrutus un citu faktoru ietekmes mazināšanu.

Lūdzu, REĢISTRĒJIETIES, lai mēs Jums varētu palīdzēt:

• Piekļūt plašam zināšanu krājumam par reto sugu un biotopu pārvaldību dažādās valodās no visas Eiropas;
• Gūt izpratni par to, kā vietējā sabiedrība un citas interešu grupas var palīdzēt Jūsu centienos;
• Prognozēt ārējo faktoru, piemēram, klimata izmaiņu, ietekmi un pielāgoties tiem.

Pēc reģistrēšanās varat aizpildīt mūsu ANKETU, kurā varat mums darīt zināmu, kāda informācija Jūs visvairāk interesē.

 
atbalsta
TESS logotips Medījamo dzīvnieku un savvaļas putnu aizsardzības fonda logotips Anatrack Ltd logotips Tero Consulting logotips COUNT Starptautiskās dabas aizsardzības partneru savienības (COUNT Partner International Union for Conservation of Nature) logotips