Upravljanje: Primjeri najbolje prakse

Poglavlje bioraznolikost Vijeća Europe
Zgrada Vijeća Europe u Strasbourg
Zgrada Vijeća Europe u Strasbourg

Konvencija biološke ranolikosti (Convention on Biological Diversity CBD) je dala vodič za pristup očuvanja ekosustavu. Sukladno prema “Malawi Principles”, ljudi se moraju tretirati kao dio ekosustava zbog toga što smo "mi svi u njemu zajedno". CBD je također dao Načela iz Addis Ababe i Smjernice za zaštitu kroz održivo korištenje. Ipak, postoji otežavajući prostor između međunarodnih načela i nacionalnih zakona, regulacij i inicijativa.

Vijeće Europe je premostilo taj jaz kroz rad stranaka na Bernskoj konvenciji na Zaštiti europskog okoliša i prirodnog staništa. Oni su zajedno shvatili kako vlade i građani trebaju vodič kako upravljati zaštitom, te su stvorili Poglavlja koja stavljaju odgovornosti na one koji upravljaju i oni kojima se upravlja.

Nakon prihvaćanja Europske povelje o lovu i bioraznolikosti 2007. godine, Povelja o rekreacijskom ribolovu i bioraznolikosti je prihvaćena 2010. godine. Možete pronaći te Povelje na način da posjetite stranicu Produkcija ideja, kroz link na desnoj strani. Povelja o zaštiti kroz sakupljanje gljiva i biljaka je trenutno u pripremi.

 
Na web stranici
je podržan od
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo