Upravljanje

Moderne vlade ovise o građanima kao i vladari
Moderne vlade ovise o građanima kao i vladari

Moderna uprava ima mnoge odgovornosti. Te odgovornosti uključuju zaštitu, zapošljavanje, energiju, zdravlje, kućanstvo, transport i obrazovanje. Odgovornosti su u interakciji s okolišem jer građani traže mnoge usluge iz prirodnog sustava: građani trebaju sigurnost hrane, čist zrak i vodu, stabilnost zemlje i minimalne poplave, požare, bolestima. Čak i da nekoliko ljudi radi na zemlji, mnogi traže takva mjesta za psihičku obnovu i fizičku rekreaciju. To stvara drugu grupu interesa.

Iskusno upravljanje je potrebno radi balansiranja različitih interesa građana. Pravila, porezi i olakšice utječu na proces ali često ne daju željene rezultate. Vlade su financirale mnoga istraživanja prirodnih sustava, ali to ne daje holistički pogled na način administriranja građana i okoliša. Organizacije u Naturalliance se baziraju na istraživanje ekologije i upravljanja. Provedene su mnoge ekspertize kako bi pokazale zaštitu i održivo upravljanje bioraznolikosti tamo gdje je menadžment prilagodljiv. Želimo izgraditi sustav koji može skupiti sva znanja. NAJBOLJA PRAKSA. Poglavlja Bern Konvencije daju usluge u upravljanju divljnih resursa kroz lov i rekreacijski ribolov.Ti dokumenti su pripremljeni od strane članova organizacija u Natrualliance. PODRŠKA. Podrška politici na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini može doći iz nekoliko izvora. Podrška Naturalliance uključuje alate za rad s GIS bazom podataka. Molimo kontaktirajte organizacije u Naturalliance ukoliko želite pomoći u razvoju i upotrebi tih alata.

 
je podržan od
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo