Držanje pasa: Primjeri najbolje prakse

Treniranje pasa na poljskim jarebicama ili trčkama u Italiji i Hrvatskoj
Nagrade su velika motivacija u natjecanju koje ima u sebi zaštitu
Nagrade su velika motivacija u natjecanju koje ima u sebi zaštitu

Poljska jarebica ili trčka je vrsta pernate divljači koja može imati koristi od uzgoja žitarica da ih se može loviti u dobrom broju u gospodarenim lovištima. Psi su korišteni za pronalaženje poljskih jarebica za lov puškom, ali najveće vještine su potrebne pri treningu pasa za lova jarebice pomoću sokolarskih ptica. Za tu vrstu lova psi moraju biti posebno dresirani.

Usprkos što je intenzivna poljoprivreda loša za poljske jarebice, poljoprivrednici mogu gospodariti zemljom da na njoj žive jarebice (i druge biljke i životinje sa sličnim potrebama) ako je smanjeni prinos na poljoprivredi kompenziran na drugi način. U Udinama u Italiji, lokalna zajednica radi zajedno sa vlasnicima zemlje kako bi organizirala tri zone za očuvanje jarebica. U zonama sa najboljim staništem, jarebice se čuvaju za trening pasa ptičara kako bi ih oni pronalazili ali bez odstrjela nakon pronalaska. U srednjoj zoni poljoprivrednici se kompenziraju sa sokolarima koji love jarebice i za koje ulov i jedne jarebice znači ogroman uspjeh, te treća zona za lov jarebice puškom.

Pas ptičar na takmičenju u Zadru u Hrvatskoj
Pas ptičar na takmičenju u Zadru u Hrvatskoj

U Zadru na Jadranskoj obali u Hrvatskoj samo utakmice simuliranog lova poljske jarebice ili trčke bez odstrjela osiguravaju dovoljno novaca za očuvanje fonda jarebice. Vlasnici pasa iz Italije, Francuske i Španjolske plaćaju profesionalnim dreserima pasa 90 eura za jedan dan treninga bez odstrjela kako bi pripremili njihove otočne i kontinentalne pasmine ptičara za natjecanje. Utakmice pasa se održavaju u proljeće i jesen i traju po 20 dana. Ulaz za takmičenje sa jednim psom je 35 eura a u prosijeku je prijavljeno oko 200 pasa dnevno. Uz to dreseri i oni koji dolaze gledati utakmice ostavljaju i dodatni novac u hotelima i restoranima.

 
je podržan od
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo