Akvakultura: Primjeri najbolje prakse

Močvara u Harka Gard, Švedska
Umjetna močvara u Harka Gård
Umjetna močvara u Harka Gård

Močvaru Harka Gard u Švedskoj kreirao je biolog prof. Vidar Marcstrom zbog problema Baltičkog mora. Baltik je ugrožen zbog zagađenja, uključujući nitrogen i fosfat koji se koristi u poljoprivredi. Kako bi se smanjila zagađenost neka obalna područja su ograđene branama, zadržavajući na taj način zagađenja s kopna. Ipak, brane mogu naškoditi migracijama riba koje se žele mrijestiti.

Marcströma metoda se temelji na tome da se iskopa širok i plitak kanal pralelno sa glavnim vodenim tokom, sa branama na početku da dopuštaju punjenje i na kraju da dopuštaju pražnjenje. Glavna struja može zadržati određenu količinu vode, ali masa toka je usporena za sakupljanje hranjivog duška i fosfora koji na taj način obogaćuju vegetaciju u kanalu. Savršeni uvijeti za biljke koji su povezani sa beskralježnjacima hrane ribe i patke, a one se jedne i druge mogu iskoristiti za stvaranje dobiti. A čak i više od toga, ova metoda omogućava da se čitav kanal može isušiti kako bi se očistila vegetacija koja može služiti kao kompost za poljoprivredu u momentu kada ona postane pregusta.

Močvara je idealno stanište za patke
Močvara je idealno stanište za patke

Ova tehnika akvakuluture je više fleksibilna u radu nego prirodne močvare. Odlično se uklapa na vrlo ravnim uvijetima samo za naplavna područja, zbog toga što je kanal dubok samo 40-50cm kako bi se maksimalizirao rast biljaka. Kako bilo, gdje je metoda moguća, Švedske vlasti su bile spremne dati 90% bespovratnih sredstava za takve konstrukcije.

 
je podržan od
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo