Zajednica: Primjeri najbolje prakse

Izmjera za planiranje Arme Parish
Jesu li više otvorena područja potrebna za rekreaciju?
Jesu li više otvorena područja potrebna za rekreaciju?

Dobra je okolišna praksa za lokalnu administraciju da vodi lokalnu procijenu kod planiranja zemljištem u redovnim intervalima. Ako se konzultacije sa građanstvom rade svakih 5-10 godina, nasuprot odredbama postavljenim na duži period ili od strane više vlasti, manje vremena će biti potrebno potrošiti za naknadne diskusije pri pojedinačnim slučajevima kada se apliciraza prostorne planove. Ponovljene izmjere također pokazuju da se potrebe građana mijenjaju s vremenom.

Konzultacije na redovnoj bazi također ispunjavaju preporuke Agende 21. Građani se mogu konzultirati ne samo o gradnji kuća i poslovnim planovima; njihova mišljenja također se mogu izmjeriti na različitim temama kao što su zaposlenje, transport, edukacija i druge javne usluge, te o njihovoj okolini. Demokratski je način da se uključe svi odgovorni u planiranju kod lokalne administracije.

U okrugu Arne ima divljih šljiva i mnogo staništa sa vrištinama.
U okrugu Arne ima divljih šljiva i mnogo staništa sa vrištinama.

U okrugu Arne n ajužnoj obali Engleske, izmjera učinjena od strane partnera uključenih u rad ovoga portala pomogla je pri prvoj anketi kod dobivanja stanovništva od 2002. godine. Jedan od ciljeva Naturalliance je napraviti tehnologiju koja bi služila pri istraživanju mišljenja lokalne zajednice diljem Europe, sa ciljem da bi poboljšala lokalnu demokraciju i okruženje u kojem se živi zajedno sa mogućnošću a boljom rekreacijom stanovništva.

 
Na web stranici
je podržan od
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo