Akvakultura

Uzgoj morske ribe je raširen u Europi
Uzgoj morske ribe je raširen u Europi

Močvare, koje su kombinacija značajki zemljišta i vode su suparnici prašumama kao najproduktivniji prirodnim sustavima. Status zaštićenih vrsta najviši je u europskim zemljama koje su močvarne. Močvare su također važne za pomoć u usmjeravanju poplava. Međutim, polovina močvara u Europi izgubljene u prošlom stoljeću.

Akvakultura, kao što je uzgoj ribe može uključivati stvaranje male močvare koja se koristi za mnoge vrste, a ne samo za usjeve kao namijenjen hrane. Međutim, moderna tehnologija je omogućila uzgajivačima ribe približavanje području mora. Iako intenzivno obalne farme riba mogu pružiti društvene i gospodarske prednosti, izazov za njih je da očuvaju koristi za divlje vrste.
NAJBOLJI PRIMJER: Inicijativa Švedske pokazuje kako umjetne močvare mogu stvoriti koristi za ribarstvo i lovstvo .

PROIZVODNJA. Naturalliance će prikupiti informacije o gospodarskim poticajima i tehnikama obnavljanja močvara.

RJEŠAVANJE PROBLEMA. Kako akvalkultura može biti korisna u očuvanju?

MAPIRANJE / KARTIRANJE močvara je važno za upravljanje poplavama i može pokazati elemente koji najviše mogu doprinijeti očuvanju bogatstva prirode..

Molimo REGISTRIRAJTE se, pomognite nam da vam pomognemo:

• stvarati i upravljati močvarama i na taj način doprinijeli zapošljavanju, rekreaciji i očuvanju prirode
•ojačati spoznaju o vrijednosti močvare za sigurnost okoliša;
• podržati održivo upravljanje svih vodnih resursa.

Sudjelujte u anketi i recite nam koje informacije biste najradije htjeli čuti.

 
je podržan od
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo