Lov: Primjeri najbolje prakse

Nekretnine u divljini Europske organizacije zemljoposjednika (European Landowners Organisation)
Mur (škotska vriština) je gospodarena za škotske jarebice i eje strnarice
Mur (škotska vriština) je gospodarena za škotske jarebice i eje strnarice

Certificiranje je način prepoznavanja izvrsnosti. Može pokazati da je hrana, vino, drvo ili druga prirodna bogatstva dolaze iz izvora gdje lokalna vještina osigurava okus održivog korištenja. Ova prepoznatljivost daje ekonomsku prednost, ili jednostavno zadovoljstvo postizanja najboljeg mogućeg standarda.

Inicijativa "Wildlife Estates" potiče visoke standarde gospodarenja posjedima. Ruralni posjedi su velika područja koja tipično podržavaju različite modele upravljanja zemljom. Stabilno vlasništvo preferira planiranje za dugoročnu ekološku održivost, ali u tome također mora biti i ekonomske održivosti. Još više iziskuje socijalna održivost koja zahtjeva dobre odnose sa svim dionicima uključujući zaposlenike, loaklno stanovništvo i vladu. Ova inicijativa potaknuta od ELO certificira oboje, dobro upravljanje i zaštitu divljih biljaka i životinja, uzimajući u obzir različite načine lova koji mogu biti važan dio aktivnosti na posjedima diljem Europe.

Uspjesi bioraznolikosti su važni za certifikat Wildlife Estate (Posjeda sa divljom florom i faunom).
Uspjesi bioraznolikosti su važni za certifikat Wildlife Estate (Posjeda sa divljom florom i faunom).

Postoji sustav točaka, uključujući područja i ravnoteže područja koja su kultivirana ili više prirodna te broj vrsta koje imaju visoki status zaštite. Sustav točaka pripada biogeografskoj regiji, kako bi uzeo u obzir veličanstvenu raznolikost europskog krajolika. Posebna briga nekoliko posjeda je njihova zaštita velikih i rijetkih predatora, čiji se prehrana preklapa sa lovcima koji love istu divljač.

 
Na web stranici
je podržan od
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo