Видове и местообитания

Прогнозите за времето се правят на карти. По същия начин, Naturalliance ще използва карти, за да прогнозира богатствата на природата, на Вашия терен, в нашите общности и в цяла Европа. Както при прогнозиране на времето, те се нуждаят от наука и подходящи карти, за да се прогнозира как богатствата на природата ще се променят, тъй като земята и климатът се променят. Ние възнамеряваме да използваме нашите прогнози, за да планираме ползването на земята за възстановяване богатствата на природата.

Сателитни карти поддържат модели с прогнози за популационна динамика на едрите видове животни.
Сателитни карти поддържат модели с прогнози за популационна динамика на едрите видове животни.

Нашите страници за науката обясняват, че част от науката е налична сега, но остава още много да бъде направено. Учените се нуждаят от подкрепа, финансиране и данни, за да извършат тази работа. Това е, което Naturalliance цели да помогне Вие да предоставите като дарение и картографиране. Дарението е важно, за да помогне за развитието на науката. Картографирането също е важно, защото само ако картите са безплатни, прогнозирането може да се направи без разходи.

Много организации картографират разпространението на видовете растения и животни в Европа. Ще Ви свържем с тези, които извършват това лесно и приятно и ще Ви предоставим данните им за Naturalliance прогнози.

Картите са широко достъпни на компютри. Въпреки това, пътните карти и фотографските изображения за навигация не са карти на местообитания. С цел да се прогнозират богатствата на природата, ние се нуждаем от карти на местообитания или за покривката на земята. Европейската агенция за околна среда има отлична карта за покривката на земята на цяла Европа, за безплатно ползване. Ние ще Ви помогнем да я използвате за разглеждане до размера на 250 м х 250 m.

Прогнозирането на дребните видове изисква карти в мащаб ферма (горе), поле или градина.
Прогнозирането на дребните видове изисква карти в мащаб ферма (горе), поле или градина.

Въпреки това, за да се картографират местообитания до 5 м, отделни дървета или до 1 м, за групи от растения и насекоми, които изхранват всички по-големи животни, ние трябва да Ви помогнем да изготвите тези безплатни карти. Ако се регистрирате и направите дарение, можете да изтеглите картографа и ще можете да участвате в лично и обществено картографиране. [Applicationtitle вждане е, че информацията от такива проекти вероятно ще картографира европейските местообитания в достатъчно фин мащаб, за да прогнозираме богатствата на природата повсеместно.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo