Събиране

Рижиките ли са най-обичаните гъби в Европа?
Рижиките ли са най-обичаните гъби в Европа?

Хората са еволюирали от видове, които са се изхранвали най-вече чрез събиране на дива растителност и малки животни, освен ако условията са благоприятствали по-амбициозните за лов и риболов. Около половината от селските домакинства, които наскоро бяха проучени от организации в Naturalliance, събират диви ресурси. Въпреки това, средните годишни разходи за този интерес е по-малко от € 30 и много малко са похарчили повече от € 100. Така че тази голяма група може като цяло да печели най-много, но индивидуално разходва най-малко от всички, които черпят от богатствата на природата. Това създава социално-екологична трагедия. От една страна, повече европейски деца вероятно биха повишили интереса си към богатствата на природата, когато със семействата си събират диви цветя, плодове, ядки, гъби или дърва за огрев. От друга страна, собствениците нищо не печелят, когато други използват земята им по този начин.Така те нямат стимул да поддържат ресурса. Голяма част от разходите на тази група вероятно е за гориво, за да отиде по-далеч от дома за достъп до ресурсите, които са останали!

Един от най-важните цели за Naturalliance е да помогне на тези, които събират растения от природата, да подобрят своите ресурси на местно ниво. Как най-добре да възстановим дивите цветя, да интродуцираме гъби в млада гора или насърчим собствениците на земя да засадят диви плодови фиданки на земята си? С Вашата
помощ и използване на научни изводи (напр., че гъбите често помагат на засадените дървета), ние се стремим постепенно да изградим подробни указания относно тези и много други въпроси. Naturalliance работи също така с Бернската конвенция на Съвета на Европа по Хартата за събиране на гъби и други диви видове растения. НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ. Експериментален проект в делтата на Дунав в Румъния. ПРОИЗВОДСТВО. Naturalliance ще Ви свърже към сайтовете на организации, специализирани във възстановяване на дивата флора и фауна и ползващи продукцията си по устойчив начин. ПРОБЛЕМ - РЕШЕНИЕ . Naturalliance има за цел да подкрепи групите, които могат да помогнат на тези, които събират диви растения, напр., да идентифицират и да се насладят на деликатесни видове и да избягват отровните. КАРТОГРАФИРАНЕ. Детайлното картиране на съществуващи видове може да бъде комбинирано с модели, за да прогнозираме какво ще се случи при възстановяване на местни диви видове. Тази работа може да ангажира широк кръг заинтересовани от селските райони, като се използва картографски софтуер като основа за обмяна на идеи. Моля, регистрирайте се, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Откриете как земевладелци и общественост могат да се възползват от реинтродукция на диви видове; • Споделите опита си в замяна за знания, придобити от останалите; Научите какво може да се яде, какво е опасно и какво е защитено; • Сравните това, което е налично, с това, което би могло да бъде върнато на природата. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето проучване, за да ни кажете каква информация най-много ще Ви хареса.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo