Лов: Най-добрите практики

Имотите в дивата природа на Организацията на земеделските собственици в Европа (European Landowners Organisation)
Блатото в Langholm Estate се стопанисва за червена яребица и кокоши блатари
Блатото в Langholm Estate се стопанисва за червена яребица и кокоши блатари

Сертифицирането е начин за признаване на постижения. То може да покаже,че храна, вино, дървесина или други богатства на природата идват от източник, където местните умения и практики осигуряват вкус или устойчиво ползване. Това признание може да даде икономическа изгода или просто удовлетворение, че си постигнал най-добрия възможен стандарт.

Wildlife Estates инициативата поощрява високите стандарти за управление на именията. В селскитете райони те са огромни площи, които обикновено поддържат разнообразни видове стопанисване на земята. Стабилната собственост приветства планиране за дългосрочна устойчивост на околната среда, ала трябва да има и икономическа устойчивост. Обществената устойчивост изисква добри връзки между всички участници, включително наетите работници, местните жители и правителството. Тази инициатива чрез ELO сертифицира и доброто управление, и запазването на дивата природа, като обръща особено внимание на различните видове лов, които могат да бъдат важна част от дейностите на именията в Европа.

Оценките за биоразнообразието са важни при получаване на сертификат 'Wildlife Estate'
Оценките за биоразнообразието са важни при получаване на сертификат 'Wildlife Estate'

Има точкова система, включваща райони и баланс на култивирани и по-естествени местообитания и редица видове със значимост за природоопазването. Точковата система се настройва за биогеографския регион, за да отрази разнообразието на емропейските ландшафти. Особеност на няколко имения е опазването на големи, редки хищници, чието изхранване се споделя с ловците.

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo