Аквакултури

Морското рибовъдство е широко разпространено в Европа
Морското рибовъдство е широко разпространено в Европа

Влажните зони, които съчетават характеристиките на земя и вода, са конкуренти на тропическите гори, най-продуктивните природни системи. Консервационният статус на видовете е най-висок в европейски страни с много влажни зони. Те са важни и за намаляване силата на наводненията. Въпреки това, през миналия век са загубени около половината влажни зони в Европа

Аквакултурите, напр., рибовъдството, може да включва създаване на малки влажни зони, които ползват много други видове извън отглежданите за храна на човека. Модерните технологии позволиха рибовъдите да поставят ограждения за риба и в морето. Въпреки че интензивните крайбрежни рибовъдни стопанства предоставят социални и икономически предимства, предизвикателство за тях е да създават ползи за опазване и на дивите видове. НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ. Инициатива в Швеция показва как изкуствени влажни зони могат да улавят селскостопанския отток в полза за риболова и за лова. ПРОИЗВОДСТВО. [applicationtitle ще събира информация за икономически стимули и техники за възстановяване на влажните зони. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. Как може всички видове аквакултури да осигуряват ползи за опазване на природните богатства? КАРТОГРАФИРАНЕТО на влажните зони е важно за управлението на наводненията и може също да разкрие функцииите им, които помагат най-много да опазим природата. Моля, регистрирайте се, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Създавате и управлявате влажните зони, за да подобрите заетостта, отдиха и опазването на природата; • Повишите информираността си относно значението на влажните зони за опазване сигурността на околната среда; • Насърчите устойчивото управление на всички водни ресурси. Направете нашето ПРОУЧВАНЕ, за да ни кажете каква информация най-много желаете.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo