Наука: Най-добрите практики

Проекти на Европейската Група за устойчиво развитие (European Sustainable Use Specialist Group)

Има много начини науката да допринесе за богатствата на природата. Изследване може да покаже високите стойности на природата, което да мотивира нейното опазване. Проучвания могат да превърнат мотивацията в практическо запазване. Членове на Европейската Група за устойчиво развите /Международен Съюз за защита на природата/ изработиха такива проекти, за да подготвят Naturalliance.

Райони (вляво) и местообитания (вдясно) на елени, картирани от жители на общност в ОК.
Райони (вляво) и местообитания (вдясно) на елени, картирани от жители на общност в ОК.

За всички тези проекти Европейската Комисия финансира учени от няколко страни да работят заедно. Един проект установи, че повече от 30 млн. европейци, включени в дейности, зависещи от богатствата на природата, изхарчват най-малко €40 млд. годишно за въдичарство, лов и наблюдение на птиците в Европа. Втори проект показа, че още повече жители от селските райони събират диви растения, като използват природата за спорт или хранят диви животни, за да ги наблюдават на място /виж линка на страницата с Темите/. Проучванията показаха, че тези хора са силно мотивирани за мониторинг на видовете и за картографиране на местообитанията. Страните, където официалните власти извършват оценки, за да предотвратят вредните последствия върху околната среда, обикновено са тези, където администрациите от селските райони осъзнават голямото значение на природните ресурси.

Naturalliance ще подкрепи тези решения, които засягат богатствата на природата, както и познанията/науката на гражданите, която регистрира резултатите от такива решения. Обменът на информация навярно ще е предимно чрез картиране. За начало Ви предоставяме инструмент за картиране и някои линкове, на страниците относно Възможностите за селското стопанство, въдичарството, резерватите, правителството & общностите, към 10 модела, приети като най-приложими от менажери без специална научна подготовка. Желаем да предоставим повече модели за всякакви ползватели. Един ден такива модели могат да се окажат изброените във "Възможности за науката". Моля, помогнете да допълним базата данни на TESS. По-долу има съответен линк, както и към други сайтове за вдъхновената наука на гражданите.

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo