Стопанисване на кучета

Полуестествените местообитания  са важни за разходка на кучето
Полуестествените местообитания са важни за разходка на кучето

Човекът вероятно е опитомил вълците преди всички други видове. Ловни и други кучета са били колеги за охрана, пастирство, теглене и откриване по миризмата на предмети и хора. Те също са придружители и в градска среда напомнят за природата. Ловните им инстинкти са уважавани за почивка, както и при изследвания за опазване на природната среда относно трудно уловими животни, напр., откриване на дивеч - малки птиченца. Те също се нуждаят от физически упражнения и като при конната езда могат да бъдат причина да се запазят полу-естествените маршрути, които са в полза и на дивата флора и фауна.

Naturalliance вижда собствениците на кучета като хора, които трябва да се изплатят на природата за радостта, която тя дава на тях и техните кучета придружители. Очакваме с нетърпение да ни съобщите за иновации, които можете да развивате, за да се възползват кучета, ловни кучета, дивата природа и обществото като цяло. ДОБРИ ПРАКТИКИ. Яребици, кучета и соколи в Италия - или използване на кучета, охраняващи добитъка, за да се намали пресата от вълците. ПРОЗВОДСТВО. Как собствениците на ловни и други кучета могат да се организират за да донесат по-голяма полза на природата. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. Могат ли вашите умения за обучение на кучета да помогнат на онези, чиито кучета са по-малко социализирани? Притеснението от кучета може да е нежелано за диви животни в някои райони, но могат ли кучетата да бъдат насърчавани на друго място, за да отклонят проблемни видове? КАРТОГРАФИРАНЕТО е от ключово значение за разработване и поддържане на пътища, които са добри за упражняване на кучета, като същевременно се насърчават местообитания, които са от полза за дивите видове. Моля, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Получите тренировъчни терени, безопасни за кучета и за доброто на дивата природа; • Поддкрепите работата с кучета и хрътки изцяло в полза за околната среда като; • Насърчите разбирането относно кучетата и хрътките като въведение към разбиране на природата. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето ПРОУЧВАНЕ, за да ни покаже каква информация най-много желаете.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo