Управление на чужди инвазивни видове

Японският балсам (Impatiens gladulifera) лесно се разпространява покрай потоците и измества местните растения. Също и японският троскот (Fallopia japonica) отзад вляво (за увеличение кликнете върху изображението, ← обратно).
Японският балсам (Impatiens gladulifera) лесно се разпространява покрай потоците и измества местните растения. Също и японският троскот (Fallopia japonica) отзад вляво (за увеличение кликнете върху изображението, ← обратно).

Инвазивните чужди видове са животни и растения, които случайно или преднамерено са интродуцирани в природна среда, където обикновено не се срещат, със сериозни отрицателни последствия за новото им обитание. Някои са интродуцирани случайно, напр. при внос на продукти, като дървен материал или вода, изпомпена от кораби. Твърде много, обаче, се интродуцират като растения или животни, които са привлекателни. От хиляди години хората преднамерено пренасят видове, случайно (напр., плъхове) или растения и животни за храна. В много случаи такава полски или градински видове се нуждаят от внимателно отглеждане и не оцеляват в новата среда. Някои видове, обаче, бързо се разпространяват, като причиняват сериозни щети като вредители за човека или като изместват местни видове.

В Европа годишните разходи за управление на инвазивни неместни видове превишава 12 билиона евро. Европейската Комисия прие Директива за предотвратяване интродукцията на известни инвазивни видове, както и относно помощ да се открият, управляват и отстранят вече налични такива. Съществена е помощта от местните хора за откриването на такива видове, а когато е възможно, и за бързото им отстраняване преди заселването им. Когато това не се направи, тези видове се разпространяват и се влошават проблемите, свързани с тях. През следващата година те покриват и територията, и водоемите или изчезва обичан местен вид. НАЙ-ДОБРАТА ПРАКТИКА съдържа линкове за повече информация относно проблема, също и относно най-проблемните видове за Европа, за да могат те да бъдат разпознати, регистрирани и да се помогне отстраняването им. КАРТИРАНЕТО и работата по отстраняването могат да извлекат голяма полза от координацията на местните общности и клубове. Моля, РЕГИСРИРАЙТЕ СЕ, и когато е възможно НАПРАВЕТЕ ДАРЕНИЕ, за да ни помогнете да изработим ръководство за общностите и управителите отнсно отстраняване инвазивните чужди видове в Европа.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo