Аквакултури: Най-добрите практики

Влажната зона в Harka Gård, Швеция
Изкуствена влажна зона в Harka Gård
Изкуствена влажна зона в Harka Gård

Известният биолог за дивата природа, проф. Vidar Marcström, създаде влажната зона в Harka Gård, Швеция, за да разреши проблем, свързан с Балтийско море. Балтийско море е сериозно замърсено, включително с азот и фосфор от селското стопанство. За да се намали това замърсяване, някои крайбрежни води бяха задържани в басейни, за се депозират биогените им на сушата. Тези затворени водоеми, обаче, затрудняват миграциите, необходими за много мръстещи риби.

Методът Marcström цели да изнесе широк и плитък канал успоредно на главния воден поток, с язовири на входа за напълване и на изхода - за изпразване. Главният поток може да задържи известно количество вода, но огромната маса забавя скоростта си, позволявайки да се депозират биогенните азот и фосфор, обогатяващи вегетацията в канала. Добрите условия за развитие на растения и безгръбначни изхранват риби и патици, реколтата от които създава приходи. Целият канал може да бъде пресушен и при голяма биомаса да се отстранят растенията за компост на селскостопанска земя.

Влажната зона е идеалното местообитание за патици
Влажната зона е идеалното местообитание за патици

Тази техника за аквакултури е много по-пластична за работа, отколкото повечето влажни зони. Много е подходяща за заляти с вода равнинни площи, тъй като каналът е само 40-50 см дълбок, за да позволи максимално нарастване на растенията. Шведските власти са готови да дадат 90% грантове за изграждане на съоръжения и възможно приложение на метода.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo