Въдичарство

Уловен хищник /с радиомаркировка, преди пускане във водата/
Уловен хищник /с радиомаркировка, преди пускане във водата/

В предисторическата епоха човешки популации колонизират земята край реките, вероятно за да използват водните богатства. Днес в трите най-северни европейски страни 19-50% от възрастните и около 5% от населението на ЕС ходят на риболов. Ново проучване показва, че европейските страни с най-висок природозащитен статус на всички видове са тези с най-много рибари и ловци, в комбинация с много влажни зони и висок БВП. Вероятно това донякъде е така, защото местните решения в областта на околната среда бяха най-повлияни от неправителствените организации в страни с много въдичари. Изследванията също така показват, че въдичарите създават екологични ползи и чрез управление на местообитанията. Въдичарите в Европа допринасят за икономиката с разходи от € 19 млрд евро годишно за своята страст.

Въдичарите имат много знания относно водните богатства на природата. От полза на всички е, ако те споделят тези знания с други заинтересовани да възстановяват реки, езера и морета, увредени от промишлеността, вододобива и невнимателното използване на земята. С цел насърчаване на подобно сътрудничество, организации в Naturalliance помогнаха Организацията на обединените нации и Съветът на Европа (който представлява всички европейски държави) да изготвят харта за любителския риболов и за биологичното разнообразие. НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ. Инициатива от правителството на Холандия е първият пример за това как да получим най-доброто от въдичарството, за да опазим и възстановим богатствата на природата. ПРОИЗВОДСТВО. За да ​​помогне на въдичарите техните интереси да бъдат оценени, Naturalliance има за цел да насочи управлението на въдичарството по начини, които ще са от полза за водните системи и обществото. ПРОБЛЕМ-РЕШЕНИЕ. Използването на водата за консумация от човека, напояването, производството на енергия и отдихът могат да се конкурират с въдичарството, така че намирането на оптимални решения за всички е една от основните ни цели. КАРТОГРАФИРАНЕ. Софтуерът за придвижванията на рибите е разработен в рамките на Naturalliance. Предвиждаме подобрения, които да показват как местообитанията най-добре могат да осигурят размножаването, нишите и храненето на рибите. Моля, регистрирайте се, за да ни помогнете да Ви съдействаме: • Да стопанисвате така добре водните ресурси за риболова, както и за потребностите и отдиха на по-широко общество; • Балансирате потребностите и ползите от любителския и промишления риболов; • Възвстановите здрави рибни запаси в езера, реки и морето. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето ПРОУЧВАНЕ, за да ни кажете, каква информация желаете най-много.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo