Относно

От хилядолетия човекът е ловец и събира растения. В по-нови времена, след ледниковия период, започва да отглежда много диви растения и животни. Така популациите на човека нарастват и изграждат големи селища със специализирани технологии. Това увеличава пресата върху световните природни ресурси, като на плодородната земя доминират няколко вида растения, отглеждани за производство на храни и материали за разрастване на градовете.

Все още културата на селските райони в Европа зависи много от богатото разнообразие на природата. В страни с достатъчно валежи от дъжд, мнозинството селски домакинства поддържат градини. Навсякъде в Европа около 1/3 от възрастните събират диви цветя, плодове, гъби и дърва за отопление; около 1/3 се занимават с риболов, като грубо на 3 въдичари съответства 1 спортен ловец. В някои страни голяма част от селското население наблюдава и храни диви животни.

Съвпаденията в интересите на тези големи групи означава, че стопаните, които управляват земеделска земя и градини, стопанства и гори, ходят на лов и риболов и събират диви растения. Всички тези интереси намаляват, тъй като Европа губи природните си богатства. Все по-малко насекоми опрашват градините. Хората пътуват все по-надалече, за да наблюдават живота в дивата природа или да събират диви храни. Броят на ловците и въдичарите намалява. Всичко това снижава възможностите за приходи на местните фермери и горски стопани.

bg: Naturalliance сега има три нови точки и ревизирана точка най-горе на списъка вляво. Най-важната от всички, Naturalliance показва система, която да помогне на местната администрация и клубове да работят заедно и с жителите си за доброто на природата, здравеопазването, образованието и др.общи интереси възможно най-лесно и на минимална цена. Моля, разпространете идеята за новата система за връзка с общностите. Два напълно нови теми относно "Възстановяване на природата" и "Управление на чужди видове" също са представени най-горе на списъка. Накрая, има нови указания от Съвета на Европа относно най-добрата практика за събиране на гъби и темата "Събиране на плодове, гъби и други природни продукти" също са преместени по-нагоре в списъка.

Нашите Цели

Naturalliance търси как да промени низходящата посока на спиралата, като разясни, ентусиазира и помогне на местните жители да поддържат и възстановяват разнообразието на природата в Европа. Целта ни е да помогнем на всички, които управляват земята и видовете, да увеличат природните богатства по способи, подобряващи рекреацията и заетостта в селските райони, посредством:

 • "Обучение чрез действия", за да се създаде интерес към ресурсите на дивата природа и се увеличи наличността/достъпността им.
 • да поощрим местните жители и организации да станат посланици на здравето и богатствата от природата.
 • увеличим местните приходи, като намалим необходимостта да се пътува заради дива флора и фауна
 • увеличим ползите от природните богатства над разходите за управление, необходимо за поддържането им.
 • позволим на местните жители да споделят своите знания, с което непрекъснато да подобряваме системата за управление.

Регистър

Желаете ли да?

 • да ръководите с препоръки и стимули, а не чрез строги регулативни мерки?
 • да научите своите деца и внуци да се наслаждават на богатствата в природата?
 • да се съберат доказателства, които показват, че контрапродуктивното управление трябва да бъде преустановено?
 • да се работи заедно с други заинтересовани групи и правителството, а не въпреки тях?
 • да се създават селски райони, където заетостта и богатствата на природата имат полза от разнообразното ползване на земята?
 • строгите ограничения заместени с препоръки и стимули, чувствителни към местните условия?
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo