Теми

Изброените вляво теми са основните интереси, включени при управление и любуването на земята и видовете в извън градовете. Напоследък бяха добавени или променени темите горе в списъка. Особено важна е новата инициатива за общностите. Моля, натиснете "Тема", за да разгледате информацията в тази област.

За производство и заетост се нуждаем от селско и горско стопанство, градинарство и аквакултури. Като фермерство и отдих, показана е значимостта на осем дейности, с участие на домакинства от селски общности, избрани за проучване в Естония, Гърция, Унгария, Полша, Португали, Румъния, Турция и Великобритания. Важно е и Правителството, на най-ниско и най-високо нива, да планира дългосрочната устойчивост на земята и видовете. Naturalliance желае да помогне на всички заинтересовани да обменят информация, която поддържа ползването на природните богатства.

Упражнявайте
Озеленяване
Събиране на продукти от дивата природа
Хранене на диви животни
Екскурзии в дивата природа
Ходене на риболов
Лов
Езда
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20%
40%
60%
80%
 
 
Процент на домакинствата, наслаждаващи се по различен начин на природата (осреднено за селска общност във всяка от осем европейски страни).

За всяка тема има обяснение как ползването на дивите ресурси може да ги запази и възстанови, както и каква помощ можете да предложите. Когато изберете своята тема, ще можете да рагледате документите и линковете към национални и международни източници относно:

  • Най-добрите практики
  • Добри идеи
  • Модели

С Ваша помощ, ще ги прибави към тях, за да обхванем с по-голям резултат повече теми.

се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo