Правителство

Съвременното правителство зависи от гражданите и от създателите на законите
Съвременното правителство зависи от гражданите и от създателите на законите

Съвременните правителствата имат много отговорности. Тези отговорности включват администриране на сигурността, заетостта, енергетиката, здравеопазването, жилищното настаняване, транспорта и образованието. Отговорностите си взаимодействат с околната среда, защото гражданите се нуждаят и от много услуги от природните системи: гражданите се нуждаят от здрави храни, чисти въздух и вода, стабилност на земята и минимум наводнения, пожари в дивата природа, вредители и болести. Освен това, дори ако малко хора обработват земята, мнозина търсят психична отмора и физическа почивка в селските райони. Това създава отделна група интереси.

Умелото управление е необходимо за баланс между различните интереси на гражданите. Регламентите, данъците и субсидиите засягат процеси, но не винаги дават желаните резултати. Правителствата финансират множество изследвания относно природните системи, но това не дава цялостна представа как да се управляват и гражданите, и околната среда. Организации в Naturalliance изследват екологията и управлението. Натрупан е много опит, напр., който показва, че опазването и устойчивото използване на биологичното разнообразие успяват най-добре, когато има достатъчно познания - лидерство и адаптивно управление. Ние искаме да изградим система, която може да донесе всички знания заедно, за да даде насоки за адаптивно управление на местно ниво и адаптивно управление от страна на администрациите. ДОБРИ ПРАКТИКИ. Харти на Бернската конвенция предоставят обширни консултации по управление за опазване на дивите ресурси чрез лов и любителски риболов. В процес на подготовка е трета харта относно събирането на продукти от природата. Тези документи бяха изготвени от членове на организации в Naturalliance. ПОДКРЕПА ЗА РЕШЕНИЯТА. Подкрепата за политиката на регионално, национално и международно ниво може да дойде от различни източници. Подкрепата от Naturalliance ще включва инструменти за работа с ГИС (GIS) покритие за местните данни. Моля, свържете се с една от организациите в [applicatiotitle], ако желаете да помогнете при усъвършенстването и изпитания на такива инструменти за подкрепа на политиката.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo