Пчеларство: Най-добрите практики

Пчеларството: устойчиво ползване на дивата природа с по-разширени последствия

Опрашването чрез насекоми има голямо значение за поддържане богатствата на природата. Много цъфтящи растения и животните, които се хранят с тях, не биха оцеляли без насекомите, също и растителната продукция за храна на човека. Медоносните пчели могат да извършат голяма част от това опрашване. Получаването на мед и пчелен восък мотивира одомашняването на пчелите, ала пчеларството е с много по-голямо значение.

Европейска Агенция за околна среда  /European Environment Agency/
Европейска Агенция за околна среда /European Environment Agency/

Ново изследване се отнася за ролята им в екологията на градовете. Кошери по сградите могат да дадат мед, ако има има съответна среда, където пчелите да се изхранват. Това е мотивация да се поддържат близките местообитания, които стават по-добри и за други видове . Така се подобряват хранителните вериги в градска среда. В Копенхаген, по примера на водещи проекти в много градове на Европа, Кооперативът на пчеларите на град Копенхаген започна проект, след Конференцията за климата през 2009 г., с цел да възстанови производството на мед в Дания и да създаде нови работни места. По същото време, когато пускахме сайта на Naturalliance, Европейската Агенция за околната среда се присъедини към проекта Bybi, в който участват съседните сгради.

Моля, свържете се с нас, ако знаете други примери за пчелари, които запазват или възстановяват местообитание с по-големи природозащитни ползи, за да се увеличи/подобри продукцията на пчелни продукти. Биха се посочили цифри, като "чрез разширяване на площта с диви цветя от Х на У ha, броят на кошерите, които можеха да бъдат поддържани, се увеличи от Х1 на У1".

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo