Събиране: Най-добрите практики

bg: Събиране на гъби в Европа и горски плодове в Румъния

Европейски Кодекс за поведение при събиране на гъби

Достатъчно за вечеря
Достатъчно за вечеря

Консумацията на гъби означава да седнем на най-старата маса на Земата. Отпреди билион години еволюцията на гъбите ги доближава повече до животните, отколкото до растенията. Възможно е гъбите да са първите по-сложно устроени организми на земята. Всъщност животът им обхваща много от това, което ни е приятно, като рециклиране хранителните вещества, подобряване растежа на растенията и като дрожди ползвани за производство на хляб и алкохол.

В Европа брането на гъби е много по-популярно, отколкото ловът или риболовът. Много е важно да поддържаме и възстановяваме природните богатства, като не ощетяваме и другите, които събират гъби, напр. И особено, когато се включим в дейности за опазване и възстановяване на местообитанията, които ни поднасят това удоволствие.

Бернската Конвенция на Съвета на Европа създаде Харта за събиране на гъби и биоразнообразието, част от която е това приложение. Международният Съвет за опазване на природата (www.iucn.org) помогна на Бернската Конвенция. Цялата харта, допълнителна консултация и линкове към други организации ще намерите на www.naturalliance.eu.Като минимум, моля, прочетете и спазвайте следния Кодекс за поведение.

ПРИРОДАТА, ХОРАТА И ВАШЕТО ДЪЛГОСРОЧНО УДОВОЛСТВИЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДСИЛЕНИ, КОГАТО:

ОПРЕДЕЛЕТЕ ВИДОВЕТЕ ГЪБИ: вземете полеви справочник и разпознайте и защитените, и отровните видове. Не късайте гъби, които не познавате. За предпочитане е да събирате познати местни, а не рядко срещащи се видове.

СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА: научете и избягвайте забранените за събиране на гъби райони, напр. гъсто населени територии. Консултирайте се с управителите на земята, особено в природните резервати.

УВАЖАВАЙТЕ ПРИРОДАТА: уважавайте необходимостта от покой за почвата и листната й покривка; да позволим на гъбите да отворят и отделят спорите си; да се развият добре; научете другите относно тези добри практики.

ЗАЧИТАЙТЕ ДРУГИТЕ: винаги оставяйте едно плодно тяло за други ползватели (напр., за фотографи и за мониторинга на видовете), за други видове, които се нуждаят от храна (напр., насекоми) и за размножаването на гъбите.

НЕ ПРАВЕТЕ ОТПАДЪЦИ: не вземайте повече от необходимото; не разпръсквайте отпадъци; не окуражавайте близките си да увреждат гъбите чрез бягане, колоездене и езда в гори, където растат гъби.

ЗАПЛАТЕТЕ СИ: на собствениците на земята благодарете или поднесете малък подарък за запазването на местообитанието, което и вие ползвате. Когато се изисква, платете таксата или направете дарение.

ПОМОГНЕТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА: когато ви помолят, помогнете с мониториг и възстановяване на гъбите и местообитанията им. Когато е възможно, присъединете се към организациите, които ръководят и организират опазване на природата.

Реколтата от зърнастец в Sfântu Gheorgheр Румъния

Морският зърнастец щедро произвежда жълти ягоди
Морският зърнастец щедро произвежда жълти ягоди

Sfântu Gheorghe ("Свети Георги"), общност на устието на река Дунав, може да бъде посетена само по вода. Промишленият риболов с обхващащи /хрилни/ мрежи и гъргъри пострада сериозно след забраната от 2006 г. за улов на есетри. Биолозите от Националния Институт за делтата на река Дунав помогнаха на местните хора да открият алтеративни диви ресурси. Една възможност е крайбрежен храст, с живописни жълти плодове, използвани за производство на храни, напитки и в традиционната медицина.

Събирането на тръстика е традиционно местно производство. Прие се, че и жълтите плодове на ракитника/морския зърнастец могат да привлекат посетители за развитие на туристическа промишленост. Местните деца започнаха проект за картографиране, за да определят ареала на морския зърнастец и оттук потенциалната стойност на урожая. Децата ползваха картографските и GPS инструменти на Naturalliance.

Учениците обичат да картират разпространението на ресурса.
Учениците обичат да картират разпространението на ресурса.

Много проекти в Европа носят ползи на местни общности, като помагат да се запазят дивите растителни видове. Някои са регистрирани като устойчиво ползване на диви растения във FairWild схема за сертифициране, създадено от няколко големи природозащитни организации /кликни вдясно за Производствени идеи/. Проектът Sfântu Gheorghe може да е или да не е успешен. Независимо от икономическия резултат, във връзка с морския зърнастец, обаче, всички местни деца сега поглеждат този бодлив храст с уважение и висока оценка.

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo