Общност: Най-добрите практики

Проучване относно планиране на Arne Parish
За рекреация необходими ли са нови открити пространства?
За рекреация необходими ли са нови открити пространства?

Добра практика за околната среда е местните администрации редовно да правят стратегически оценки за местно планиране устройството на територията. Ако консултациите с гражданите относно райони за развитие се извършват на всеки 5-10 години, срещу система от принципи за по-дълъг период или от по-висша инстанция, по-малко време ще е необходимо, за да се обсъжда прилагането на индивидуалното планиране. Повторните проучвания показват и как изискванията на гражданите се променят с времето.

Консултациите на определени интервали следват препоръките и на Agenda 21. Гражданите могат да бъдат консултирани не само относно разширяване на жилищния и бизнес фонд. Могат да бъдат проучени и мненията им относно редица въпроси, напр. заетостта, транспорта, образованието и други обществени услуги, както и относно заобикалящата ги среда. Демократично е да се включат всички отговори при планиране, предприето от местните администрации.

Arne Parish имаше местообитание с диви сливи и много синори
Arne Parish имаше местообитание с диви сливи и много синори

В Parish of Arne, на южното крайбрежие на Англия, партньорско проучване, включено в този портал, спомогна за първото пълно изследване след 2002 г. относно мненията на домакинствата. Целта на Naturalliance е чрез този портал технологията на това изследване да достигне до всички местни общности в цяла Европа, за да се подобри местната демокрация, поминъка и отдиха на населението.

 
В Интернет
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo