Наука

Науката на Naturalliance в Европейския Парламент
Науката на Naturalliance в Европейския Парламент

През 2010 г. организациите в Naturalliance търсиха в Интернет модели, които да бъдат използвани за прогнозиране промяната в богатствата на природата. Имаше повече от 2000 модела, но по-малко от 4% подходящи за използване в местен мащаб от обикновените фермери, горски стопани, градинари и управители на земя за лов, риболов и опазване на други видове. Почти всички модели бяха само на английски език. Имаше малко опит за присъединяване към тях като цяло. Те не използваха големи бази данни, напр., картата, управлявана от Европейската агенция за околна среда, за местообитания с квадрати 250 m X 250 m в цяла Европа.

И все пак има много картирани местообитания при фин мащаб от мениджърите на земя, както и картиране на видове от учени и доброволци за опазване на природата. Страницата за най-добрите практики в науката показва карта, картографирана от скаути. Такива карти могат да бъдат обединени, за да се прогнозира изменение на видовете, а оттам и богатствата на природата в обширни райони. Основната цел на Naturalliance е да насърчи картографски локална подкрепа на решенията да бъде разменяна за картите, които хората създават, за да получат тази подкрепа. Тези карти могат да бъдат обединени за изграждане на ГИС (GIS), която може да поддържа политика на високи нива. Нашата визия е да помогнем на всички собственици, мениджъри, правителство или граждани, да се възползват от природните богатства и следователно, да ги опазват. За да работим в дългосрочен план, трябва също така да помогнем на учените да получат признание и финансиране за данните и моделите, които предоставят за подкрепа на решенията. ПРОИЗВОДСТВО. За да се изгради мост между науката и обществените ползи от видове и земя, моделите трябва да включват или да се свързват лесно с икономиката. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. Моделите трябва да се основават на механизми и отразяват причинно-следствените връзки; гражданите - науката могат да увеличат човешките ресурси за изграждане и тестване на модели в мащаба на пейзажи и общности. Вашето предизвикателство е да ръководите и планирате тази дейност. КАРТИРАНЕТО на местообитанията е от съществено значение за пространствено-специфични модели. Naturalliance картограф, с основа първоначално в изследванията на дивата природа, е предназначен като обществен ресурс да подпомогне да се изградят и използват модели. Моля, регистрирайте се, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Видите своите данни и модели, използвани в полза на обществото и богатствата на природата; • Получите подкрепа за работата, която ще бъде от полза на природната среда и Вашата кариера; • Планирате експериментите на ниво ландшафт и общност с разбиране на причинно-следствените връзки и подобрите прогнозирането. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето ПРОУЧВАНЕ относно Вашите основни области от интереси.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo