Възстановяване на природата

През 1970-те год.соколари развъдиха и пуснаха на свобода сив сокол за възстановяване на популациите, гнездещи по дърветата.
През 1970-те год.соколари развъдиха и пуснаха на свобода сив сокол за възстановяване на популациите, гнездещи по дърветата.

Освен когато планираме внимателно, тенденцията е хората все повече да въздействат на природата. Налице е необходимостта от повече храна, сгради, транспорт и работни места. Когато, обаче, можем да възстановим природата, привим заобикалящата ни среда по-богата, по-здрава и по-приятна. Има много възможности за възстановяване на природата: по банкетите на пътищата, крайните и други подходящи участъци в полетата, в градските паркове и дори по покривите на сградите.

Международният Съюз за опазване на природата (IUCN) изработи насоки за възстановяване на видовете. Насоките за реинтродукции и други консервационни транслокации имат за основа много проекти относно много видове и са достатъчно подробни. Съвсем прости, обаче, могат да бъдат решенията дали да се възстановят местни видове, особено за растения от близки източници. НАЙ-ДОБРАТА ПРАКТИКА дава дърво с опростени решения, които при възникване на трудности насочват проектите към насоките на IUCN. КАРТИРАНИТЕ райони за евентуално възстановяване могат да се възползват от раздела ни относно Местообитанията и Видовете. Моля, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ и ако е възможно, направете ДАРЕНИЕ, за да ни помогнете да изработим ръководство за общностите и управителите относно възстановяване на природата и естествените местообитания в Европа.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo