Лов

ЮНЕСКО приема като културно наследство лова със соколи, с хищни птици, като този трениран ястреб
ЮНЕСКО приема като културно наследство лова със соколи, с хищни птици, като този трениран ястреб

Съдейки от навиците на нашите най-близки родствени видове, ловът е толкова стар, колкото и човечеството. По-малко от 1-8% от населението в европейските страни са ловци, основно с пушки, както и традиционно с хрътки и други ловни кучета, обучени грабливи птици и с лъкове. В страните с най-много ловци и рибари, съчетани с най-голям БВП, статусът за опазване на природата е най-висок за всички видове. Ловците са най-вече там, където популационната гъстота на населението е ниска и много полуестествени райони предоставят добри условия за дивата природа. Проучванията показват, че ловците създават екологични ползи за управлението на местообитанията, социални ползи като отговорност към околната среда и икономически ползи чрез годишни разходи в Европа около 16 млрд. евро за страстта си. Чрез комбиниране на добра организация и високи индивидуални разходи, с дейността си ловците надминават всички други европейски видове отдих, който зависи от дивите ресурси.

Въпреки че някои не успяват да видят ползите от лова, той трябва да стане социално устойчив и ловците да спечелят местна подкрепа, като помогнат да се увеличават богатствата на природата. [аpplicationtitle] би искал да помогне да се пренесе на местно ниво сътрудничеството, което Европейската Комисия изгради между лова и защитата на интересите към природата на целия ЕС. Това ще помогне, ако националните правителства прилагат препоръките на Европейската харта за лова и за биологичното разнообразие, която съветва как ловът най-добре може да допринесе за опазването на природата. Организации в Naturalliance помогнаха да се подготви тази харта за институцията, която представлява всички европейски държави, Съветът на Европа . НАЙ-ДОБРИ ПРАКТИКИ. Поради значимостта на ловците за собствениците на земя, Схемата за имоти в дивата природа на Европейската организация на земевладелците е първият пример за това как ловът може да благоприятства дивите ресурси. ПРОИЗВОДСТВО. За да помогне на ловците да подобрят връзките си с други заинтересовани, Naturalliance ще съсредоточи своите линкове към ръководство относно методите за производство на дивеч, от полза за други видове. Ще ви свържем със сайтове на организации, които чрез лова опазват природата. ПРОБЛЕМ-РЕШЕНИЕ. Много изследвания показват, че хищниците са важни за дивеча и други сухоземни животни. Ние се съсредоточваме върху ефективното възпиране и отстраняване на хищниците, особено чрез нелетални средства. КАРТОГРАФИРАНЕ. Подробното картографиране на некултивирани местообитания е важно за моделното прогнозиране на дивечовите запаси и по-специално за съчетаване на икономиката на лова и земеделието. Нашият прост инструмент вече е тестван за картографиране на дивеча и неговите местообитания. Ще изградим линкове към повече софтуер, за да помогнем във връзката дивеч и други видове. Моля, регистрирайте се, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Получите признание за Вашите грижи и управление, които са в полза и на неловни видове; • Споделите опита си в замяна за знания, придобити от други; • Придобиете гъвкавост, за да се грижите за хищници, когато са малочислени и да ги управлявате, когато са многочислени • Насърчите използването на земята, която дава по-голяма възможност да следвате страстта си на местно ниво. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето проучване, за да ни кажете каква информация желаете най-много.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo