Безплатно картографско програмно обслужване /Software/

Картограф на Anatrack за местообитанията и видовете.

The Mapper /картографът/ са безплатни програмни продукти на Anatrack, разработени за TESS (Transactional Environmental Support System; Трансакциона система за поддържане на околната среда), изследователски проект в 7-та Рамкова Програма на Европейската Комисия, но създадени извън TESS, с авторски концепции.

Картографът /The Mapper/ позволява на всеки да картира местообитанията и видовете в конкретната среда. Започвайки с карта или аероснимки на градината си, стопанството или местния парк, напр., ползвателите бързо и лесно могат да получат изключително подробна информация за местообитанията и видовете. Тази иноформация може да се ползва online, за да изучаваме и стопанисваме нашата околна среда.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo