Стопанисване на коне

Коне стопанисват обезлесени площи
Коне стопанисват обезлесени площи

Около 4000 години хората работят с коне. Въпреки това, често се пренебрегва голямото значение на конете за запазване богатствата на природата. Широко известна е тяхната роля за селективния дърводобив и евтиния въглерод. Те могат да се използват за стопанисване на растителността в природните резервати. Най-важната роля на конете може да бъде да поддържат полуестествени местообитания. Същественото е, че пасищата за коне често са постоянни, с богата почва, флора и насекоми, не на последно място тези, които ядат тор и изхранват птиците. Какъв по-добър начин на кон да се насладите на дивата природа, особено на видовете, които са по-малко притеснени от хора на коне отколкото от пешеходци?

Naturalliance вижда собствениците на коне като хора, които отдават приоритетно значение на животните в живота си и които биха приветствали съвети относно управление за добро здраве на коня и пасищата в полза и на природата. Пътищата, които отдавна се ползват за коне, често вече не са приятелски за тях или природата. Naturalliance има за цел да помогне на ездачи, общности и земевладелци да планират нови маршрути, от които всички могат да имат полза . Знаем ли какво съчетание на растения може да бъде най-добре да се поддържа в области, където хората се състезават на коне? ДОБРИ ПРАКТИКИ. Унгария, която е отдавна известна с конете си, показва как ездата може много да допринесе за опазване на природата. ПРОИЗВОДСТВО. Naturalliance може да ви свърже към сайтове, които предоставят средства за природосъобразно стопанисване на коне, както и възможности за работа или почивка, които също носят ползи за природата. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. Наред с другите неща, бихме искали да предоставим на разположение всички рутинни ветеринарни лечения, които могат да намалят Вашите разходи и тези за околната среда. КАРТОГРАФИРАНЕ. За да се запазят маршрутите за езда защитени и поддържани, важно е да ги картираме. Възможността да се очертаят е още по-важна, когато ще се договарят нови маршрути, добри за ездачи и диви животни. Naturalliance картограф прави това лесно. Моля, регистрирайте се, за да ни помогнете да Ви съдействаме да: • Получите крайпътни маршрути, които са безопасни за Вас и са убежища за дивата природа ; • Споделите опита си в замяна за знания, придобити от другите; • Използвате пасищата с най-добрия дългосрочен потенциал за конете и околната среда; • Намерите състезания и работа с коне, които увеличават богатствата на природата. Когато се регистрирате, можете да попълните нашето проучване, за да ни кажете каква информация най-много желаете.

 
се поддържа от:
TESS Logo Game and Wildlife Conservation Trust Logo Anatrack Ltd Logo Tero Consulting Logo COUNT Partner International Union for Conservation of Nature Logo